Gỡ vướng trong quản lý nhà nước về CNTT

Thứ hai, 02/01/2012 22:42

Năm 2011 vừa qua, hoạt động QLNN về CNTT của Bộ TT&TT đã có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng CNTT-TT Việt Nam, đặc biệt đã giải quyết được khá nhiều vướng mắc, khó khăn từng tồn tại trong một thời gian dài. Báo BĐVN đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng về vấn đề này.

img

Thưa Thứ trưởng, công tác QLNN về CNTT của Bộ TT&TT năm 2011 đã tháo gỡ được những “vấn đề nóng” nào cho cộng đồng CNTT-TT?

Một trong những điểm nổi trội nhất trong công tác QLNN về CNTT của Bộ TT&TT năm 2011 là đã bước đầu tạo được cơ chế liên ngành, liên cơ quan để cùng giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong ứng dụng và phát triển CNTT. Với cơ chế liên ngành này, mỗi khi gặp khó khăn, vướng mắc, các Bộ ngành, địa phương sẽ không phải tự mình loay hoay tìm cách đối phó, và sẽ không vấp phải cảnh mỗi nơi làm một kiểu, không thống nhất và hạn chế hiệu quả.

Trong năm qua, Bộ TT&TT đã thành lập và triển khai hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giám đốc CNTT khối các Bộ ngành, địa phương; Hội đồng Tư vấn chính sách đảm bảo an toàn thông tin số…. Cùng với Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT, Ban Điều hành triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước, Ban Điều hành triển khai các chương trình công nghiệp CNTT, “sức mạnh tập thể” mới này đã giúp các Bộ ngành, cơ quan Nhà nước chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến, giải pháp để đối phó với những bất cập của từng đơn vị cũng như những khó khăn chung trên phạm vi cả nước. Chẳng hạn vụ các website của cơ quan Nhà nước liên tục bị hacker tấn công hồi tháng 6/2011, các Bộ ngành đã cùng nhau ngồi lại chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, kế thừa kết quả của các năm trước, năm 2011 cũng là thời điểm mà hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho ứng dụng và phát triển CNTT đã tương đối đầy đủ, bao gồm cả các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ. Đơn cử một ví dụ, hành lang pháp lý về đầu tư ứng dụng CNTT các năm trước là một trong những vấn đề khá “nóng”, nhưng đến nay, hệ thống văn bản pháp lý bước đầu đã mang lại kết quả nhất định, tạo nề nếp trong công tác quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cần nhấn mạnh 2011 là năm đầu tiên cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương cũng như toàn bộ cộng đồng CNTT và xã hội triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, đề án lớn như Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quy hoạch Phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020… Việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác QLNN về CNTT đã góp phần tích cực để phá rào cản, tạo đà tăng tốc triển khai các kế hoạch, đề án nêu trên.

Bên cạnh những thành quả đạt được, ắt hẳn sẽ vẫn còn nhiều công việc chưa thể hoàn tất do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, thưa Thứ trưởng?

CNTT là một lĩnh vực mới, phát triển nhanh. Các mô hình, công nghệ liên tục thay đổi, ví dụ cung cấp dịch vụ qua biên giới trên môi trường mạng, điện toán đám mây…, đòi hỏi mô hình quản lý, phương thức quản lý và các quy định quản lý cũng phải được điều chỉnh để thích ứng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, nguồn lực cho CNTT còn hạn chế, đặc biệt Nhà nước lại cắt giảm chi tiêu công như hiện nay, hoạt động quản lý CNTT gặp phải một thách thức không nhỏ đó là kinh phí đầu tư cho CNTT vừa thiếu, vừa chậm, nhiều khi “không bột khó gột nên hồ”.

Mặt khác, để việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước thực sự hiệu quả cần có sự ủng hộ cao của Đảng, Chính phủ, cơ quan ban ngành các cấp và sự quyết tâm cao của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, nhưng trên thực tế thời gian qua, ở nhiều cơ quan, hoạt động này vẫn còn hạn chế, chưa mang lại hiệu quả.

Bộ TT&TT đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì lớn trong công tác QLNN về CNTT?

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng

“Trong bối cảnh Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, nguồn lực cho CNTT còn hạn chế, đặc biệt Nhà nước lại cắt giảm chi tiêu công như hiện nay, hoạt động quản lý CNTT gặp phải một thách thức không nhỏ đó là kinh phí đầu tư cho CNTT vừa thiếu, vừa chậm.”

Bài học kinh nghiệm, cũng là giải pháp, theo tôi là cần tập trung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ quan trọng và cần có cơ chế hợp lý thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo mô hình hợp tác công - tư. Ngoài ra, đối với triển khai ứng dụng CNTT thì cần phải gắn kết chặt chẽ với cải cách thủ tục hành chính.

Thứ trưởng có thể cho biết thêm một số hoạt động nổi bật của công tác quản lý Nhà nước về CNTT mà Bộ TT&TT sẽ triển khai trong năm tới?

Năm 2012, hoạt động QLNN về CNTT của Bộ TT&TT sẽ tiếp tục có rất nhiều công việc được triển khai một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như: Nghiên cứu, dự thảo kế hoạch thực hiện và nội dung Luật An toàn thông tin số trình Chính phủ xem xét; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Tiếp tục triển khai các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015, Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số, Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020; Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trọng hoạt động của cơ quan Nhà nước; Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT không chỉ trong các cơ quan Nhà nước mà cả trong doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội; Xây dựng khung chương trình, chuẩn hóa kỹ năng, đưa ra hệ thống xếp bậc CNTT và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top