Giám sát Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 tại Sóc Trăng

Thứ sáu, 09/04/2021 08:48

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tỉnh, thực hiện theo phương án và hướng dẫn của BCĐTW, Cục Thống kê đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 tỉnh Sóc Trăng (Quyết định 2525/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 và Quyết định 185/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc BCĐ); hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp huyện, xã. Tổng số thành viên BCĐ, tổ thường trực (TTT) các cấp gồm có: Cấp tỉnh 36 người (BCĐ 16, TTT 20); cấp huyện 246 người (BCĐ 134, TTT 112), cấp xã 741 người.

20210412-l12.jpg

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc

Căn cứ phương án Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (đã ban hành Kế hoạch số 5/KH-BCĐ).

Trong quá trình thực hiện, Cục Thống kê Sóc Trăng đã có nhiều thuận lợi nhờ sự quan tâm chỉ đạo của BCĐTƯ, UBND tỉnh; đồng thời thường trực BCĐ cấp tỉnh đã chủ động thực hiện các công việc triển khai Tổng điều tra.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo phương án, kế hoạch TĐT; trong đó, tăng cường chỉ đạo việc triển khai thu thập thông tin Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đồng thời kiểm tra, làm sạch mã sản phẩm, mã ngành kinh tế và xác minh thông tin bảng hỏi đã được đơn vị điều tra kê khai; Triển khai tập huấn, tuyên truyền Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 đối với cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng; Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra; Công bố kết quả, tổng kết khen thưởng Tổng điều tra,...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng tiếp tục bám sát các nội dung phương hướng nhiệm vụ đã đề ra trong quý II năm 2021. Đồng thời Tổng cục trưởng cũng dành thời gian trả lời, giải đáp những thắc mắc của cán bộ, công chức ngành Thống kê Sóc Trăng về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

 

Nguồn: consosukien.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top