Gấp rút hoàn thiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011-2020

Thứ năm, 12/04/2012 15:15

Theo dự kiến, cuối tháng 4/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TT&TT giai đoạn 2011-2020.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai chủ trì cuộc họp ban soạn thảo lần 2 ngày 12/4/2012

Quy hoạch căn cứ trên Quyết định số 1216/Q Đ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Quan điểm của Quy hoạch là phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển ngành; là nhiệm vụ chiến lược mang tính dài hạn; cần đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực và đổi mới toàn diện đào tạo nhân lực.

Dự báo nhu cầu nhân lực trong 5 lĩnh vực thuộc ngành TT&TT như sau

STT
Lĩnh vực
Năm 2015
Năm 2020
1
Bưu chính
22.300
24.300
2
Viễn thông
96.000
150.000
3
CNTT
 
 
 
Phần cứng
170.000
197.000
 
Phần mềm
132.000
200.000
 
Công nghiệp nội dung số
84.000
104.000
4
Báo chí
93.300
112.400
5
Xuất bản, in, phát hành
 
 
 
Xuất bản
6.300
7.200
 
In
53.000
63.000
 
Phát hành
17.600
18.800

Nội dung dự thảo Quy hoạch đã nêu rõ hiện trạng phát triển nhân lực ngành TT&TT; phương hướng phát triển; những giải pháp và tổ chức thực hiện Quy hoạch.


Mới đây, ban soạn thảo đã họp lần thứ 2 ngày 12/4/2012 để tiếp tục hoàn chỉnh nội dung trước khi gửi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị vào ngày 16/4/2012. Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai chủ trì. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã chỉ đạo Ban soạn thảo hoàn chỉnh quy hoạch với các nội dung: phần quan điểm và mục tiêu cần cụ thể hơn, thể hiện được đặc thù của ngành TT&TT; phần đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực cần phân tích thêm những chỗ giao thoa giữa các lĩnh vực ví dụ điện tử, viễn thông, CNTT, kỹ thuật phát thanh truyền hình; các số liệu công bố phải có nguồn và năm rõ ràng, bổ sung phần phân tích, đánh giá số liệu để làm căn cứ đưa ra giải pháp; các giải pháp cần cụ thể; lĩnh vực bưu chính cần nghiên cứu thêm để đề xuất đào tạo ở cấp cao đẳng hoặc trung cấp; giải pháp đào tạo nhân lực trong lĩnh vực CNTT cần chi tiết hơn; cần bổ sung thêm một số chương trình, dự án…

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top