Dùng mạng xã hội để xây dựng xã hội học tập

Thứ tư, 10/07/2013 13:39

Một trong những nhiệm vụ chính trong Đề án "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" do Viện Chiến lược TT&TT, Bộ TT&TT xây dựng là tuyên truyền xây dựng xã hội học tập qua các mạng viễn thông và Internet.

img

Công tác tuyên truyền về xã hội học tập thời gian qua vẫn chưa tận dụng được các phương thức mới như mạng xã hội, mạng viễn thông. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ TT&TT đang xây dựng Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”, một dự án thành phần của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” (được Chính phủ phê duyệt tháng 1/2013) nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho người dân Việt Nam tiếp cận với phương thức học tập suốt đời, chuẩn bị nguồn nhân lực quốc gia đủ mạnh trong thời đại khoa học công nghệ phát triển.

Theo Viện Chiến lược TT&TT, đơn vị chủ trì việc xây dựng Đề án, thời gian qua, công tác tuyên truyền về xã hội học tập vẫn chưa có những hoạt động đổi mới, chưa tận dụng được các phương thức tuyên truyền mới như mạng xã hội, mạng viễn thông và các hình thức khác.
 
Các phương thức tuyên truyền mới này có thể khắc phục những hạn chế như đội ngũ tuyên truyền viên về xã hội học tập vừa thiếu, vừa yếu; nội dung tuyên truyền trên phương tiện truyền thông ở một số nơi không có chiều sâu, chưa sát với người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số...
 
Bởi vậy, trong số những nhiệm vụ chính cần triển khai trong Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”, Viện Chiến lược TT&TT đã mạnh dạn đề xuất đầu tư cho việc tuyên truyền truyền xây dựng xã hội học tập qua các mạng viễn thông và Internet. Bên cạnh những nhiệm vụ truyền thống như biên tập, in ấn tài liệu truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng, tuyên truyền xây dựng xã hội học tập qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các hệ thống thông tin tại địa phương...
 
Tổng kinh phí đầu tư cho hoạt động triển khai Đề án khoảng 45 tỷ đồng, một phần trong đó sẽ được chi vào việc tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về vai trò, mục đích, ý nghĩa, nội dung và thực trạng về xây dựng xã hội học tập cho 100% đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở (đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, điểm sinh hoạt cộng đồng), 100% cán bộ chuyên trách trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TT&TT sẽ phải hoàn tất việc xây dựng Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập” trong tháng 9/2013.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên ICTnews, cũng trong tháng 9/2013, Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ phải xây dựng xong Đề án “Phát triển đào tạo từ xa” với nhiệm vụ chính là đẩy mạnh các hoạt động đào tạo từ xa ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những cơ sở giáo dục đại học; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng CNTT phục vụ cho đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến (e-learning); tăng cường ứng dụng CNTT-TT trong việc cung ứng các chương trình học tập suốt đời; củng cố cơ sở vật chất, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Viện Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở TP.HCM để trở thành trung tâm dẫn đầu về nghiên cứu phát triển công nghệ đào tạo mở và từ xa, trung tâm phát triển học liệu, trung tâm bồi dưỡng cán bộ, giáo viên phục vụ học tập suốt đời.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top