Đưa quy định không hút thuốc lá nơi công sở vào tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại CBCCVC hàng năm

Thứ tư, 12/12/2018 14:47

Trong những năm qua, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đối với việc không hút thuốc lá, góp phần xây dựng nếp sống văn minh công sở, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và nâng cao vị thế, hình ảnh của CBCCVC. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị của huyện đã đưa quy định không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế nội bộ và coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại hàng năm.

20181212-TL001.jpg
 
Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) và Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở” (Chỉ thị 11), huyện Bình Xuyên đã thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL cấp huyện và cấp cơ sở. Hàng năm, Ban Chỉ đạo PCTHTL tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc PCTHTL.
 
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại của thuốc lá được huyện Bình Xuyên chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị của huyện đã đưa quy định không hút thuốc lá nơi công sở vào quy chế nội bộ và coi đây là một tiêu chí đánh giá thi đua, xếp loại hàng năm. Phần lớn các đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết, treo biển cấm hút thuốc lá và các pano, áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị, địa phương đều chú trọng nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và đảng viên, nên đã tạo được hiệu ứng tích cực, nhận được sự hưởng ứng của CBCCVC trên toàn huyện.
 
Tại trụ sở UBND xã Sơn Lôi, tất cả các phòng làm việc, phòng họp và khu vực hành lang của UBND xã đều gắn biển “cấm hút thuốc lá” và không trang bị vật dụng liên quan đến việc hút thuốc lá như gạt tàn, bật lửa… Quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc đã được Đảng ủy, UBND xã quán triệt nghiêm túc từ nhiều năm nay và đưa vào quy chế nội bộ, trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với cán bộ, công chức hàng năm.
 
“Sau khi đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế của đơn vị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã chính là những người tiên phong, thực hiện nghiêm quy định này để cán bộ, đảng viên noi theo.
 
Bên cạnh đó, xã chú trọng tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, các nội dung của Chỉ thị 11 đến đội ngũ cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức; giao cán bộ văn phòng xã thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá nơi làm việc, báo cáo lãnh đạo những trường hợp vi phạm để nhắc nhở và xử lý kịp thời… Nhờ đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức xã về tác hại của thuốc lá và chấp hành quy định không hút thuốc lá nơi công sở có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều đồng chí đã bỏ hoàn toàn việc hút thuốc lá...”- đồng chí Dương Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lôi chia sẻ.
 
Trong khi đó, tại UBND thị trấn Thanh Lãng, với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, không chỉ đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc lá nơi công sở, mà ngay cả công dân khi tới làm việc tại UBND thị trấn cũng thực hiện nghiêm túc. Chị Nguyễn Thị Hảo, cán bộ Văn phòng UBND thị trấn Thanh Lãng, cho biết: “Vài năm trước, tình trạng hút thuốc lá, thuốc lào tại cơ quan diễn ra khá phổ biến. Một số phòng làm việc luôn trong tình trạng có mùi khói thuốc, ảnh hưởng rất nhiều môi trường làm việc và sức khỏe của cán bộ khác.
 
Thực hiện Chỉ thị 11, đến nay, 100% cán bộ, công chức ở thị trấn đều tự giác, gương mẫu và nghiêm túc thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá nơi làm việc; người dân khi tới giao dịch, làm việc tại UBND thị trấn cũng tự giác thực hiện theo, góp phần quan trọng vào việc xây dựng công sở văn hóa, xây dựng cơ quan văn minh, xanh - sạch - đẹp…”.
 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Bình Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung, tinh thần của Chỉ thị 11 và các quy định của Luật PCTHTL tới đội ngũ CBCCVC và mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện; chú trọng kiểm tra, giám sát, phê phán và có hình thức xử lý nghiêm những trường hợp CBCCVC hút thuốc lá tại nơi làm việc…/.
Bảo Quân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top