Đưa Công báo lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thứ năm, 12/08/2010 09:22

Công báo đã chính thức được đưa lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ http://congbao.chinhphu.vn từ ngày 10/8/2010 theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

img

 Theo Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004, Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ thống nhất quản lý.

 

Văn bản pháp luật đăng trên Công báo có cùng giá trị với văn bản gốc, là văn bản chính thức duy nhất cùng văn bản gốc dùng để đối chiếu và sử dụng trong mọi trường hợp khi có sự khác biệt giữa văn bản đăng trên Công báo và văn bản có từ các nguồn khác hoặc khi có sự tranh chấp pháp lý.

Nghị định cũng chỉ rõ, Công báo bao gồm Công báo in và Công báo điện tử, Thủ tướng Chính phủ quy định riêng về hoạt động của Công báo điện tử.

Hiện tại, Công báo in do Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) thực hiện, còn Công báo điện tử được giao cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, vận hành, quản lý.

Quyết định 83/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có quy định Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ trên Internet, trong đó có nhiệm vụ đưa Công báo điện tử lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Việc đưa Công báo điện tử lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (tức lên không gian mạng toàn cầu) là một trong những chủ trương của Chính phủ nhằm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu văn bản pháp luật, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Việc xuất bản Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ rất thuận tiện cho người dân, đồng thời giúp tiết kiệm nhân lực, ngân sách, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tập trung đầu mối thông tin, bổ sung làm giàu kho dữ liệu điện tử của Chính phủ trên Cổng Thông tin điện tử, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, từ ngày 10/8/2010, Công báo điện tử đã được đưa lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Trong ít ngày tới, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ hoàn thiện dần về cách thức thể hiện, nâng cấp kỹ thuật, công nghệ để Công báo điện tử ngày càng thuận tiện hơn nữa cho người truy cập, khai thác Công báo qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Hiện, Nghị định về Công báo của nước CHXHCN Việt Nam, thay thế Nghị định số 104/2004/NĐ-CP, do Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo, đã lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân và sẽ được Chính phủ thông qua, ban hành trong một ngày gần đây.

Dự thảo Nghị định này có bổ sung một số nội dung về Công báo điện tử.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top