Dự thảo văn kiện phải nói rõ, tham nhũng lãng phí ngày càng tinh vi hơn

Thứ tư, 04/11/2020 15:59

Đó là ý kiến của ông Hồng Vinh khi thảo luận về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức.

Sáng 4/11, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức, nhà báo lão thành Hà Đăng đánh giá cao sự chuẩn xác của dự thảo Báo cáo Chính trị, trong đó đã đề cập sâu sắc, toàn diện về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

20201104-l6.jpg

Toàn cảnh buổi tọa đàm khoa học góp ý Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Hà Đăng cho rằng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, cần phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng HCM, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
 
Cùng với 3 kiên định ấy, ông Hà Đăng còn cho rằng, cần phải kiên định công tác xây dựng Đảng, đó là kiên định các nguyên tắc về xây dựng đảng, trong đó tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Dân chủ rộng rãi trong thảo luận, bàn bạc, nhưng khi đã thành nghị quyết của Đảng thì hành động thống nhất, không có tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trên nói dưới không nghe. Chỉ có như vậy mới bảo đảm được bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
 
Cũng theo ông Hà Đăng, xây dựng Đảng về đạo đức cũng là một điểm nhấn quan trọng. Cần đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Mặt khác, phải nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị đạo đức cách mạng cho phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày.

Nhận định toàn bộ văn kiện trong Dự thảo Báo cáo Chính trị về xây dựng Đảng là một sự tổng kết công phu, tiếp thu được kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, các định hướng về xây dựng Đảng được phát triển, đổi mới và mở rộng, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và về cán bộ, về đạo đức như thế là đầy đủ, toàn diện....Tuy nhiên, theo ông Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, nói về định hướng xây dựng thì rất rõ, nhưng còn một số nội dung hạn chế, đó là phương thức lãnh đạo của Đảng, tuy có đổi mới, có hiệu quả trên một số lĩnh vực, nhưng về tổng thể, việc tổ chức lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chiến lược của Đảng, có những lĩnh vực còn nhiều vấn đề phải bàn, phải làm sao để nâng cao thực sự năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết, để Nghị quyết đó thành hiện thực, phát huy hiệu quả.

Dẫn chứng cho nhận định của mình, ông Đào Duy Quát nêu câu chuyện trong lĩnh vực văn hóa. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, khi tổng kết 15 năm, mới thể chế hóa được khoảng 15% các chủ trương, định hướng thành luật, thành cơ chế, chính sách để cho Nghị quyết về xây dựng nền văn hóa thành hiện thực. Hay Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới, thể chế hóa cũng rất chậm, rất khó khăn. Nếu không có hệ thống cơ chế chính sách pháp luật thì không thể tạo được các nguồn lực lớn để phát triển lĩnh vực này, mà khi đó chỉ có thể dựa vào ngân sách Nhà nước.

Góp ý về câu chữ trong Dự thảo đối với vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ông Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, dự thảo ghi “công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng chuyển biến chưa đều, vẫn còn thiếu, cần viết phải viết thêm, chưa đều, thiếu thường xuyên, nặng thành tích, chưa chú trọng trọng tâm…

"Qua thực tế, tôi thấy công tác kiểm tra ở một số nơi na ná như nhau, khi có công văn xuống, thì làm bản báo cáo chung, đương nhiên là có còn hơn không nhưng theo tôi chất lượng, hiệu quả chưa cao, cần phải chấn chỉnh", ông Vinh nói.
 
Nhận định về khuyết điểm trong công tác phòng chống tham nhũng, dự thảo nêu “tham nhũng lãng phí trên một số lĩnh vực, địa bàn còn nghiêm trọng, phức tạp với những biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc xã hội”, ông Hồng Vinh đề nghị phải đưa thêm là “vẫn đang tồn tại và ngày càng tinh vi hơn. Lợi ích nhóm vẫn tồn tại từ việc nhận định, đánh giá, xử lý, thể hiện tinh vi và có nơi đến mức nghiêm trọng. 
 
Đồng tình với nhận định nêu trong Dự thảo là “Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt đối với Nhà nước chậm đổi mới, có mặt còn lúng túng, cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước chưa đầy đủ, đồng bộ, hiệu lực hiệu quả chưa cao”, tuy nhiên, ông Hồng Vinh đề nghị bổ sung thêm một vế nhận định nữa, đó là “tình trạng người đứng đầu cơ quan, đơn vị lộng quyền, độc đoán, nhất là trong công tác cán bộ, chưa được ngăn chặn kịp thời” vì tình trạng này theo ông vẫn đang tồn tại và ở chỗ này chỗ khác đang là vật cản rất lớn.
 
Ông Hồng Vinh chia sẻ: “Nói là dân chủ, nhưng người đứng đầu không trong sáng, đơn cử ngay vụ việc báo chí đã nói đến nhiều, trước thềm Đại hội, những người đứng đầu lộng quyền đưa người nhà, bè cánh, cánh hẩu vào bất chấp. Vì lợi ích nhóm như thế, người đứng đầu sẵn sàng tập hợp những người cùng trí hướng với mình.”./.

 

Thanh Hà/VOV.VN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top