Dự thảo thông tư quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định 116

Thứ ba, 17/11/2009 16:21

Sáng 17/11/2009, Tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du - Hà Nội. Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã nghe Quỹ Viễn thông Công ích Việt Nam và các bên liên quan đã báo cáo dự thảo Thông tư quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ tra cứu số máy điện thoại cố định 116.

img

Dự thảo Thông tư này quy định về việc quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định (vô tuyến, hữu tuyến) nhằm đảm bảo cung cấp cho người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định khả năng tra cứu số thuê bao điện thoại cố định do Doanh nghiệp viễn thông quản lý và được đăng ký trong danh bạ điện thoại công cộng. Được biết dịch vụ 116 là dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 116 là doanh nghiệp được Bộ TT&TT cấp phép dịch vụ 116; Cơ sở dữ liệu dịch vụ 116 là cơ sở dữ liệu về thuê bao điện thoại cố định bao gồm các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại thuê bao và các thông tin liên quan khác phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ 116.

Về nguyên tắc quản lý và cung cấp dịch vụ dự thảo Thông tư cũng quy định: Dịch vụ 116 được cung cấp bởi một doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc; người sử dụng dịch vụ 116 được miễn cước cuộc gọi; Đảm bảo bình đẳng, công bằng, không phân biệt cho người sử dụng dịch vụ; Đảm bảo khả năng truy nhập dễ dàng, tiện lợi, khả năng cung cấp dịch vụ 24 giờ/ ngày, 7 ngày/ tuần; Sử dụng một cơ sở dữ liệu cung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc;... Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam hỗ trợ kinh phí cung cấp dịch vụ 116 cho Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 116. Đảm bảo an toàn, bí mật thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật…

Sau khi nghe báo cáo Dự thảo Thông tư nêu trên, Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng đã đánh giá cao các nội dung được đề cập trong Dự thảo. Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 116 tổ chức tuyên truyền, phổ biến thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn người sử dụng dịch vụ sau khi Thông tư này được ban hành…

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top