Đồng Tháp: Triển khai văn bản quy phạm pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành

Thứ tư, 29/07/2015 16:01

Sáng ngày 29/7/2015, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức triển khai, quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất bản, in và phát hành, hướng dẫn các mẫu biểu đăng ký hoạt động in, phát hành cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

img

Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Phục – Phó Giám đốc Sở TTTT triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Nội dung triển khai gồm: Luật Xuất bản; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT, ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động in đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động in trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện sẽ tổ chức triển khai đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh về in xuất bản phẩm trên địa bàn để các cơ sở thực hiện hoạt động in, xuất bản và phát hành đúng theo quy định của pháp luật.
 
Ngọc Hân (Sở TT&TT Đồng Tháp)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top