Đồng Tháp giao ban Báo chí tháng 5 năm 2013

Thứ năm, 06/06/2013 13:51

Sáng ngày 5/6/2013, tại Hội trường A, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 5/2013 nhằm đánh giá hoạt động báo chí trong tháng và định hướng công tác tuyên truyền tháng 6/2013.

img

Ông Nguyễn Hữu Phục – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Minh Trung – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Phục – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; bà Dương Thị Lan – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Người Phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ban dân vận Tỉnh ủy, Công an Đồng Tháp cùng các cơ quan báo, đài và phóng viên trong tỉnh.
 
Ông Nguyễn Văn Hải – Chánh Văn phòng UBND Tỉnh phát biểu
 
Trong tháng 5/2013, các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin kịp thời, đúng trọng tâm, có hiệu quả các sự kiện lớn, các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh. Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XI; Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI; Việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi và kết quả của việc tập hợp ý kiến; có nhiều tin, bài phản ánh tình hình xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, công tác phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, phòng chống dịch cúm A/H7N9, H5N1 và bệnh tay, chân, miệng ở trẻ em. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5/2013.
 
Tại Hội nghị, các cơ quan thông tin đại chúng đã được đại diện công an Đồng Tháp cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và Ban Dân vận Tỉnh ủy có ý kiến về tình hình dư luận, tư tưởng quần chúng và những vấn đề cần quan tâm tuyên truyền.
 
Bà Thái Thị Mỹ Trang – Đại diện Công an Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Minh Trung – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền Chương trình nghị sự Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  gắn với việc triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013; tuyên truyền những thành tựu phát triển văn hóa của Tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Chỉ thị 03-CT/TW về việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vấn đề sản xuất nông nghiệp và thu mua tạm trữ, sự liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân với doanh nghiệp và tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 6/2013.
 
Ngọc Hân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top