Đồng Nai: Tăng cường thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa

Thứ tư, 31/10/2012 10:23

Thực hiện quyết định 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng chính phủ, ngày 6/2, UBND tỉnh Đồng Nai đã triển khai kế hoạch tăng cường đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015.

img
Ảnh minh họa

Theo đó, kế hoạch được triển khai thực hiện với 3 dự án bao gồm: dự án tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cho 229 người; dự án tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 74,933 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 74,093 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 840 triệu đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 1/2/2012 cho đến ngày 31/12/0215.

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Nai là đơn vị chủ trì quản lý, giám sát và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015, cho biết: Trước mắt, trong năm nay sẽ có 100% cán bộ thông tin cơ sở của Chương trình được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và ứng dụng kỹ thuật trong hoạt động thông tin truyền thông cơ sở; phủ sóng phát thanh và sóng truyền hình đến 100% địa bàn dân cư; cung cấp thông tin kịp thời cho đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Ảnh minh họa

Được biết thời gian qua, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, đã tạo điều kiện cho chính quyền các cấp, trạm truyền thanh cơ sở đẩy mạnh việc tuyên truyền, chuyển tải thông tin kịp thời tới các tổ, ấp dân phố, hộ gia đình về các chủ trương chính sách của Trung ương, địa phương; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, xã, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về các vấn đề của xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao dần chất lượng cuộc sống; giúp nhân dân nắm được những kinh nghiệm thiết thực để ứng dụng vào cuộc sống, cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, phát huy tinh thần dân tộc, vượt qua khó khăn để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, như nội dung chưa phong phú; hình thức thể hiện đơn điệu; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ thông tin cấp huyện, xã chưa cao, chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm; hệ thống trang thiết bị lạc hậu và xuống cấp nghiêm trọng; kinh phí hoạt động thấp; chính quyền một số địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống thông tin cơ sở nên thiếu sự quan tâm cả về nhân lực, vật lực và công tác quản lý…/.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top