Đồng Nai quyết tâm nâng cao chỉ số về chuyển đổi số trong năm 2022

Thứ năm, 01/09/2022 06:26

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 3272/UBND-KGVX về nâng cao chỉ số về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Nhằm nâng cao kết quả xếp hạng trong bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia (DTI) của tỉnh Đồng Nai năm 2022, vươn lên nằm trong nhóm 10 hạng đầu về chuyển đổi số trong cả nước, UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở TT&TT đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin trên môi trường mạng; Tăng cường ứng dụng và phát triển CNTT trong công tác quản lý nhà nước và ứng dụng chuyên ngành; khuyến khích doanh nghiệp, người dân khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả. 

 20220407-pg2.jpg

Ảnh minh hoạ

Sở TT&TT Đồng Nai được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp, nghiên cứu các giải pháp của các doanh nghiệp Viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh như: VNPT Đồng Nai, Viettel Đồng Nai, Mobifone Đồng Nai để triển khai thực hiện và thí điểm các nội dung về chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký kết nhằm nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh bao gồm cả 03 trụ cột: Chính quyền số; Kinh tế số và Xã hội số. 

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ, nội dung nâng cao chỉ số phát triển Chính quyền số, cụ thể: Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, dự án được giao trong Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Nai năm 2022; Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2022); Tham mưu kiện toàn tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số, chính quyền số của Sở Thông tin và Truyền thông sau khi Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành những Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện; Tham mưu triển khai các nội dung của “Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Tham mưu ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Nai; thực hiện công bố công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung; Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ người dân, doanh nghiệp; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thí điểm 03 xã thực hiện chuyển đổi số năm 2022; Tham mưu xây dựng Kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây; Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Về nâng cao chỉ số phát triển Kinh tế số, Sở TT&TT có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình đánh giá xác định chỉ số mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Tham mưu thực hiện kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; 

Về nâng cao chỉ số phát triển Xã hội số, Sở TT&TT có nhiệm vụ tham mưu xây dựng Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế tại địa phương; tham mưu thực hiện việc thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến cấp đơn vị, cấp cơ sở, phường, xã, tổ, đội; Phối hợp Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán số để đẩy mạnh hoạt động thanh toán điện tử; Triển khai thí điểm giải pháp Tư vấn y tế trực tuyến trên địa bàn thành phố Biên Hòa./. 

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top