Đồng Nai: Nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia hòa giải cơ sở

Thứ tư, 20/09/2023 07:20

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Đồng Nai đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, nâng cao vai trò của các cấp Hội trong việc tham gia hòa giải cơ sở, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

h81.jpg

Qua đó, tạo tinh thần đoàn kết trong hội viên nông dân, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong cộng đồng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã thường xuyên kiện toàn, cử cán bộ hội tham gia 454 tổ hòa giải ở cơ sở với đội ngũ 1.146 hòa giải viên. Các hòa giải viên tích cực, chủ động nắm bắt tình hình cụ thể, các mâu thuẫn trong nội bộ chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai trong hội viên, nông dân, cử người có uy tín để thuyết phục, hòa giải ngay từ các chi, tổ hội.

Nhằm giúp đội ngũ hòa giải viên nắm chắc và cập nhật các quy định pháp luật trong quá trình hòa giải, trong 10 năm qua, Hội ND tỉnh đã tổ chức 187 lớp tập huấn bồi dưỡng cho 19.235 lượt cán bộ, hội viên về Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện công tác hòa giải cơ sở… Đồng thời, Hội ND tỉnh hướng dẫn các cấp Hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở.

Các cấp Hội phối hợp với các ban, ngành liên quan tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho hội viên, nông dân. Qua 10 năm, các cấp Hội đã tiếp nhận 1.844 đơn thư khiếu nại, tố cáo trong đó tham gia phối hợp, đối thoại giải quyết 1.408 đơn, các nội dung chủ yếu về tranh chấp ranh giới đất đai, đường đi, đền bù, giải tỏa, tái định cư.

Cùng với việc phối hợp hòa giải, các cấp Hội lồng ghép tổ chức 102.611 buổi tuyên truyền phổ biến về Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản pháp luật liên quan thông qua sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi, tổ hội thu hút 5.179.293 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh phối hợp với ngành tư pháp cung cấp tài liệu pháp luật tuyên truyền đến các chi hội; phối hợp với ngành thanh tra, tư pháp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ hội các cấp; tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật, các cấp Hội ND đăng tải các thông tin tuyên truyền, phổ biến, các văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên trang thông tin điện tử, trang Fanpage Hội.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh Đồng Nai khẳng định, nhờ thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tham gia giải quyết, khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật đã tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư và nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên, nông dân về chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top