Đồng Nai hướng tới phổ cập AI trong toàn tỉnh

Thứ sáu, 08/09/2023 08:52

Ngày 04/4/2023, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS về kế hoạch hoạt hoạt động của Ủy Ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.

2023809-m01-dn.jpg

Đại diện AI Education – đơn vị ủy quyền của Google for Educatinon và Amazon Web Services (AWS) tại thị trường Việt Nam giới thiệu chương trình phổ cập trí thông minh nhân tạo

Theo đó, năm 2023 là Năm Dữ liệu số quốc gia, tập trung vào thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng cụ thể như 100% bộ, ngành, địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu, ban hành kế hoạch về dữ liệu mở và cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Trên 30% bộ, ngành, địa phương triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, cấp tỉnh, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo đề tối ưu hóa hoạt động; Trên 30% bộ, ngành, địa phương triển khai trợ lý ảo phục vụ hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và phục vụ người dân; Trên 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 26/6/2023 Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 đề ra giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu về chuyển đổi số tại địa phương.

Nhằm thúc đẩy công tác chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai, với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn Chuyển đổi số tỉnh, sáng ngày 7-9 Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp tham vấn một số giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai. Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các thành viên đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích, đánh giá, đề xuất cải thiện chỉ số DTI, các vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, an toàn thông tin, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số… Đặc biệt đối với vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các thành viên hội đồng tư vấn cũng thống nhất quan điểm không chỉ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực giáo dục mà sẽ hướng tới phổ cập AI trong toàn tỉnh.

Sở TT&TT Đồng Nai
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top