Đồng chí Nguyễn Xuân Lam giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Thứ năm, 13/02/2020 09:33

Ngày 12/02/2020, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Xuân Lam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty.

2020213-u1.jpg

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Tấn Công trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty
cho đồng chí Nguyễn Xuân Lam, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công Bưu điện Việt Nam

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định số 2236-QĐ/ĐUK ngày 10/2/2020 chuẩn y đồng chí Nguyễn Xuân Lam, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc mừng tân Phó Bí thư Đảng ủy nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định đây sẽ là trách nhiệm rất lớn đối với đồng chí Nguyễn Xuân Lam trong thời gian tới. Với lợi thế là thành viên Hội đồng thành viên của Tổng công ty, đồng chí Lam đã nắm bắt vững các thông tin, tình hình chỉ đạo, tổ chức điều hành doanh nghiệp nên sẽ có nhiều điều kiện để kết hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng. Công tác xây dựng Đảng trong năm 2020 có rất nhiều việc phải làm với các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, trong đó trước mắt là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Xuân Lam cần tập trung cùng với tập thể thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, góp phần vào việc tổ chức thành công của Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Trong tổ chức Đại hội, cần đặc biệt lưu ý chuẩn bị kĩ các nội dung của văn kiện, đặc biệt là nội dung trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo có đủ năng lực phẩm chất, có đủ tầm dẫn dắt Đảng bộ của Tổng công ty phát triển trong thời gian tới.
 
Đồng chí Phạm Tấn Công cũng lưu ý, bên cạnh đó những nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng cũng phải thường xuyên được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng là then chốt, đảm bảo sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Với việc kiện toàn nhân sự, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận trong thời gian tới. “Đồng chí Nguyễn Xuân Lam là cán bộ có tích lũy đủ kinh nghiệm về chuyên môn, về xây dựng Đảng. Tôi tin rằng với nhiệm vụ mới được giao, đồng chí Lam sẽ tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa kinh nghiệm cũng như năng lực, kiến thức đã tích lũy trong thời gian qua cho công tác xây dựng Đảng bộ và Tổng công ty. Dù còn nhiều khó khăn, tôi tin rằng đồng chí Lam sẽ cùng với tập thể Đảng ủy tiếp nối truyền thống đoàn kết, để xây dựng Đảng bộ Bưu điện Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao”, Phó Bí thư Phạm Tấn Công chia sẻ thêm tại buổi Lễ. 
 
Thay mặt Lãnh đạo Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh khẳng định việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lần này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu để đảm bảo công tác Đảng của Tổng công ty hoạt động tốt. Bưu điện Việt Nam đang bước vào thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2030. Mục tiêu đến năm 2030 của Tổng công ty là doanh thu phải đạt 6 tỷ USD. Đây là giai đoạn sẽ có nhiều thách thức, nên vai trò của Đảng bộ Tổng công ty đặc biệt quan trọng trong việc lãnh đạo toàn mạng lưới thực hiện nhiệm vụ chính trị về tổ chức sản xuất kinh doanh. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh đề nghị Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Xuân Lam phát huy tối đa khả năng, năng lực để cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Đặc biệt với vai trò mới, Phó bí thư sẽ là hạt nhân cùng với các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra.
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Tấn Công, đồng chí Nguyễn Hải Thanh và đồng chí Nguyễn Xuân Lam khẳng định sẽ cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Lãnh đạo Tổng công ty giao. Phó Bí thư Nguyễn Xuân Lam cho biết sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tổng công ty nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn mạng lưới, chăm lo đời sống cho hơn 5 vạn cán bộ, công nhân viên và người lao động toàn Tổng công ty. Trước mắt, Ban Thường vụ và tập thể Ban Chấp hành của Tổng công ty sẽ tập trung hướng dẫn, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2020. Đây sẽ là tiền đề quan trọng cho hoạt động của Tổng công ty trong 5 năm tiếp theo. Đặc biệt là việc hoàn thành tốt nhất 21 chương trình đề án lớn của Tổng công ty đã đề ra trong kế hoạch phát triển của năm 2020./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top