Doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng truy nhập Internet thành công hơn 90%

Thứ bảy, 06/09/2014 09:40

Kể từ ngày 1/3/2015, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 phải đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ đạt từ 90% trở lên.

img

Ảnh: internet

Bộ TT&TT vừa ra Thông tư 10/2014/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” (QCVN 81:2014/BTTTT).
 
Theo đó, từ ngày 1/3/2015, các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 (gọi tắt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet) phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng phù hợp với các mức chỉ tiêu chất lượng quy định tại Quy chuẩn QCVN 81:2014/BTTTT.
 
Cụ thể, về chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật, Quy chuẩn quy định: chỉ tiêu về tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ (tỷ lệ giữa số lần truy nhập thành công dịch vụ trên tổng số lần truy nhập dịch vụ) phải đạt từ 90% trở lên. Ngoài ra, thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình phải không lớn hơn 10 giây.
 
Phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng nêu trên là phương pháp mô phỏng với số lượng mẫu đo tối tiểu là 1.500 mẫu, phân bố đều theo các điều kiện đo kiểm: trong nhà, ngoài trời tại các vị trí cố định, đo ngoài trời di động. Với mỗi điều kiện đo kiểm thực hiện đo vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng cung cấp dịch vụ. Khoảng cách giữa hai mẫu đo liên tiếp xuất phát từ một thiết bị người dùng không nhỏ hơn 30 giây.
 
Bên cạnh đó, Quy chuẩn QCVN 81:2014/BTTTT cũng quy định cụ thể về các chỉ tiêu chất lượng phục vụ như: tỷ lệ khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet phải có văn bản hồi âm cho 100% khách hàng khiếu nại trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại; thời gian cung cấp dịch vụ trợ giúp khách hàng bằng nhân công qua điện thoại là 24 giờ trong ngày…
 
“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000” áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ này theo các quy định của Nhà nước và Bộ TT&TT. Quy chuẩn này cũng là cơ sở để người sử dụng dịch vụ giám sát chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 của các doanh nghiệp.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top