Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT tập huấn công tác Đoàn năm 2014

Thứ hai, 17/11/2014 16:07

Trong hai ngày 14 - 15/11/2014 tại Ninh Bình, Đoàn Thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2014. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, đại diện Công đoàn Bộ, Đảng ủy Bộ TT&TT và các cán bộ Đoàn của các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ đã tham dự Hội nghị.

img
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT đã có nhiều cố gắng trong công tác, giúp các cơ sở đoàn có hoạt động bài bản hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của Đoàn Thanh niên vẫn còn những hạn chế. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Đoàn giúp cho các cán bộ Đoàn hoàn thiện hơn các kỹ năng, tổ chức để hoạt động Đoàn ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tham dự Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT đã chào mừng các cán bộ Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT về dự Hội nghị và có bài giảng về công tác dân vận.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai giảng bài tại Hội nghị

Thứ trưởng Trần Đức Lai cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do đó, từ khi đất nước tiến hành đổi mới tới nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về công tác dân vận. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, có rất nhiều vấn đề mới đặt ra tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn đòi hỏi Đảng cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo  đối với công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân cũng như khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Cũng theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, các đoàn viên Bộ TT&TT là các cán bộ trẻ, những người đang thực hiện làm công tác xây dựng, ban hành văn bản điều hành quản lý phải luôn nghĩ đến dân, xuất phát từ lợi ích của người dân và tạo thuận lợi cho người dân. Thứ trưởng nhấn mạnh tất cả các văn bản, cơ chế chính sách đưa ra phải minh bạch, tham chiếu luật nào phải rõ ràng. Các văn bản không được chồng chéo trong cùng một lĩnh vực, trong nhiều lĩnh vực. Xây dựng văn bản là phải chú trọng tính tối thượng của pháp luật, tính giải trình và minh bạch.
 
Tại Hội nghị này, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã giới thiệu tổ chức Đoàn khối các cơ quan Trung ương, các kỹ năng công tác đoàn gồm phương pháp công tác, mô hình sinh hoạt đoàn, các kỹ năng của cán bộ đoàn và công tác đại hội đoàn.
 
Trong suốt thời gian tập huấn, các cán bộ đoàn của nhiều đơn vị cũng đã có nhiều dịp trao đổi sôi nổi về những kinh nghiệm, trải nghiệm về tổ chức công tác đoàn thiết thực, hiệu quả.
 
Lan Phương- Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top