Đình chỉ phát hành cuốn sách “Bộ Luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”

Thứ ba, 18/11/2014 12:59

Ngày 17/11/2014, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định số 5328/QĐ-CXBIPH đình chỉ phát hành cuốn sách “Bộ Luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”, Quốc Cường sưu tầm và hệ thống, biên tập Hồ Phương Lan do NXB Lao động – Xã hội xuất bản.

img

Ảnh minh họa

Lý do bị thu hồi là bìa 1 của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách. Theo Quyết định trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Lao động – Xã hội chịu trách nhiệm thu hồi, quản lý và có biện pháp xử lý đối với toàn bộ số sách thu hồi.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Cùng ngày, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn gửi các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra việc thu hồi cuốn sách trên của NXB Lao động – Xã hội tại địa bàn. Đồng thời, Cục Xuất bản, In và Phát hành gửi công văn đề nghị Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ đạo hệ thống thư viện trên toàn quốc kiểm tra, rà soát, không lưu trữ, không luân chuyển và không phục vụ bạn đọc cuốn sách trên.
 

 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top