Đình bản 3 tháng báo Sức khỏe cộng đồng

Thứ sáu, 06/10/2017 19:28

Bộ TT&TT vừa quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trong thời gian ba tháng do nội bộ mất đoàn kết.

Quyết định nêu rõ: Đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 7/10/2017 do nội bộ mất đoàn kết, không đủ điều kiện hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định.
 
Lãnh đạo Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc đình bản, giải quyết dứt điểm vụ việc của báo theo thẩm quyền.
 
Sau thời gian đình bản, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trên cơ sở các quy định của luật pháp về báo chí.
 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top