Điều tra toàn quốc về phổ cập điện thoại, Internet, nghe – nhìn

Thứ sáu, 03/07/2015 10:35

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện cuộc điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn năm 2015.

img

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có khoảng hơn 130 triệu thuê bao điện thoại di động.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê), Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp nguồn số liệu đã có, những mảng số liệu còn thiếu và thực sự cần thiết phải tổ chức điều tra hoặc kết hợp thêm với điều tra các nội dung cần thiết khác. 

Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương án điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2015 làm căn cứ xác định kinh phí thực hiện cuộc điều tra bảo đảm triệt để tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trước đó, theo Quyết định 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 về việc phê duyệt chương trình điều tra thống kê quốc gia, điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tiến hành theo chu kỳ 5 năm đối với điều tra toàn bộ (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 0 và 5) và chu kỳ hàng năm đối với điều tra chọn mẫu.

Các cuộc điều tra sẽ cập nhật hiện trạng sử dụng điện thoại, máy tính, Internet, máy thu thanh, máy thu hình ở các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đoàn thể, chính quyền, trường học, trạm y tế cấp xã; phát triển hạ tầng, mạng lưới của các doanh nghiệp, đài phát thanh và truyền hình. 

Kết quả điều tra là cơ sở để điều chỉnh, xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển thông tin và truyền thông ở từng giai đoạn phát triển.

Năm 2010, cuộc điều tra thống kê toàn quốc về hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn lần đầu tiên được thực hiện, bắt đầu từ thời điểm 0h ngày 1/6/2010.

Cuộc điều tra đã được thực hiện tại hơn 20 triệu hộ gia đình với 80.540.819 nhân khẩu, 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các điểm bưu điện văn hóa xã, 14 doanh nghiệp viễn thông, Internet có hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ, 67 đài phát thanh, truyền hình trên cả nước.
Thủy Diệu
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top