Điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

Thứ năm, 30/10/2014 13:34

Ngày 20/10/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 1509/QĐ-BTTTT về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày 29/03/2011 - chính thức ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 của Việt Nam.

img
Kết thúc giai đoạn 1, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam vẫn còn một số tồn tại và bất cập. Cụ thể là lưu lượng và sự hiện diện của IPv6 trên thực tế còn thấp, sự lan tỏa và kết quả ứng dụng IPv6 trong thực tiễn hoạt động và dịch vụ Internet Việt Nam chưa cao. Để khắc phục hiện trạng đó, Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia nhận thấy cần phải rà soát điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, hướng đến các phần tử mạng mới có vai trò quan trọng trong việc triển khai IPv6 đến phân lớp người sử dụng và sự hiện diện thực của IPv6 trên Internet.
 
Trong năm 2014, VNNIC đã hoàn tất công tác xây dựng và trình ban hành nội dung điều chỉnh Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6. Kế hoạch điều chỉnh có một số điểm đáng lưu ý như sau:
 
- Giữ nguyên về thời gian, lộ trình của các giai đoạn như phiên bản cũ: Giai đoạn 1 từ 2011 – 2012  đã kết thúc, Giai đoạn 2 từ 2013-2015, Giai đoạn 3 từ 2016-2019 do lộ trình đã được đánh giá là phù hợp với thực tế.
 
- Bổ sung đơn vị thực hiện mới bao gồm các báo điện tử, các trang thông tin điện tử tổng hợp, các mạng xã hội, các nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam, các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất phần mềm, doanh nghiệp sản xuất thiết bị mạng cùng nhiệm vụ triển khai tương ứng với mỗi đối tượng vào Kế hoạch trong các giai đoạn còn lại của Kế hoạch từ nay đến hết năm 2019.
 
 Giai đoạn 2 (từ 2013-2015):
 
- Bổ sung nhiệm vụ “Lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi dịch vụ nội dung hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các Báo điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.
 
- Bổ sung nhiệm vụ “Chuyển đổi dịch vụ DNS và các hệ thống phục vụ đăng ký tên miền .VN, tên miền quốc tế hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam; các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.
 
- Bổ sung nhiệm vụ “Lập kế hoạch và từng bước chuyển đổi đảm bảo phần mềm, thiết bị do đơn vị sản xuất ra hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và thiết bị mạng.
 
 Giai đoạn 3 (từ 2016-2019):
 
- Bổ sung nhiệm vụ “Hoàn tất việc chuyển đổi dịch vụ nội dung hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các Báo điện tử, Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.
 
- Bổ sung nhiệm vụ “Hoàn tất việc chuyển đổi đảm bảo dịch vụ DNS và các hệ thống phục vụ đăng ký tên miền .VN, tên miền quốc tế hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các Nhà đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam.
 
- Bổ sung nhiệm vụ “Hoàn tất việc chuyển đổi đảm bảo phần mềm, thiết bị do đơn vị sản xuất ra hỗ trợ song song IPv4-IPv6” đối với các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và thiết bị mạng.
 
Như vậy, các đơn vị thực hiện mới sẽ có lộ trình chậm hơn khi tiếp cận Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6 so với các ISP do các ISP đã hoàn tất việc lập kế hoạch trong Giai đoạn 1 và hiện đang trong quá trình triển khai thử nghiệm các dịch vụ đến khách hàng. Tuy nhiên, tất cả các đơn vị thực hiện sẽ cùng hướng đến mục tiêu hoàn tất quá trình chuyển đổi sang IPv6 trong Giai đoạn 3, đó cũng là mục tiêu chung của Kế hoạch Quốc gia.
 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top