Diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT cho Trung tâm điều khiển xa

Thứ năm, 11/11/2021 19:04

Công ty Điện lực (PC) Hà Nam vừa tổ chức diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin và khắc phục sự cố hệ thống OT trong Trung tâm điều khiển xa.

 Theo tin từ cổng thông tin Điện lực Miền Bắc, nội dung cuộc diễn tập năm nay của PC Hà Nam tập trung vào hệ thống bị tấn công chiếm quyền điều khiển và mã hóa dữ liệu các máy chủ tại Trung tâm điều khiển xa PC Hà Nam do một trong những nguyên nhân như: cá nhân chủ động cắm máy tính và cá port trống của các Switch truyền dẫn tại các TBA 110kV.

20211201-pg4.jpg

Đơn vị nhà thầu dùng máy tính cá nhân chưa được rà quét virus cắm đường mạng vào port trống của Switch truyền dẫn, kết nối vào máy  tính Gateway tại trạm E3.2 để thi công công trình tại trạm.

Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc xử lý an toàn, nhanh chóng mọi sự cố an toàn thông tin. Tham gia diễn tập, các thành viên trong Ban ATTT – PC Hà Nam cũng thêm cơ hội được trải nghiệm chính xác nhất các rủi ro, đe dọa an toàn thông tin có thể xảy ra.

Phát biểu tại chương trình diễn tập an toàn thông tin, ông Phạm Quang Hùng – Phó Trưởng Ban VT&CNTT cho biết: Ban viễn thông và CNTT đánh giá cao việc thường xuyên tổ chức diễn tập với sự tham gia của các bên liên quan. Chương trình sẽ góp phần hỗ trợ đơn vị nâng cao khả năng giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như đảm bảo ATTT cho ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Hà Nam nói riêng.

Kết thúc buổi diễn tập, Ban chỉ huy đã tổ chức họp, tổng kết đánh giá công tác diễn tập và rút kinh nghiệm. Tại cuộc họp, sau khi nghe các phòng công nghệ thông tin, Trung tâm điều khiển xa báo cáo tình hình triển khai diễn tập, công tác phối hợp giữa các đơn vị. Kết quả cho thấy hoạt động diễn tập có ý nghĩa thực tiễn cao, cập nhật nhiều tình huống và phương án xử lý khi bị tấn công khác nhau, mở rộng phạm vị nhân sự tham dự để nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng cho mọi cán bộ trong cơ quan chứ không chỉ tập trung vào cán bộ chuyên trách an toàn thông tin. 

Theo tin từ cổng thông tin Điện lực Miền Bắc, nội dung cuộc diễn tập năm nay của PC Hà Nam tập trung vào hệ thống bị tấn công chiếm quyền điều khiển và mã hóa dữ liệu các máy chủ tại Trung tâm điều khiển xa PC Hà Nam do một trong những nguyên nhân như: cá nhân chủ động cắm máy tính và cá port trống của các Switch truyền dẫn tại các TBA 110kV.

Đơn vị nhà thầu dùng máy tính cá nhân chưa được rà quét virus cắm đường mạng vào port trống của Switch truyền dẫn, kết nối vào máy  tính Gateway tại trạm E3.2 để thi công công trình tại trạm.

Cuộc diễn tập nhằm rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc xử lý an toàn, nhanh chóng mọi sự cố an toàn thông tin. Tham gia diễn tập, các thành viên trong Ban ATTT – PC Hà Nam cũng thêm cơ hội được trải nghiệm chính xác nhất các rủi ro, đe dọa an toàn thông tin có thể xảy ra.

Phát biểu tại chương trình diễn tập an toàn thông tin, ông Phạm Quang Hùng – Phó Trưởng Ban VT&CNTT cho biết: Ban viễn thông và CNTT đánh giá cao việc thường xuyên tổ chức diễn tập với sự tham gia của các bên liên quan. Chương trình sẽ góp phần hỗ trợ đơn vị nâng cao khả năng giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như đảm bảo ATTT cho ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Hà Nam nói riêng.

Kết thúc buổi diễn tập, Ban chỉ huy đã tổ chức họp, tổng kết đánh giá công tác diễn tập và rút kinh nghiệm. Tại cuộc họp, sau khi nghe các phòng công nghệ thông tin, Trung tâm điều khiển xa báo cáo tình hình triển khai diễn tập, công tác phối hợp giữa các đơn vị. Kết quả cho thấy hoạt động diễn tập có ý nghĩa thực tiễn cao, cập nhật nhiều tình huống và phương án xử lý khi bị tấn công khác nhau, mở rộng phạm vị nhân sự tham dự để nâng cao nhận thức, tăng cường kỹ năng cho mọi cán bộ trong cơ quan chứ không chỉ tập trung vào cán bộ chuyên trách an toàn thông tin. 

theo ictnews.vietnamnet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top