Diễn tập “An toàn, an ninh thông tin trong ứng dụng CNTT triển khai chính quyền điện tử” tại An Giang

Thứ sáu, 21/10/2016 10:10

Sáng ngày 21/10/2016, tại An Giang, Sở TT&TT An Giang phối hợp với Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Trường Đại học CNTT TPHCM triển khai diễn tập “An toàn, an ninh thông tin trong ứng dụng CNTT triển khai chính quyền điện tử”.

Tham dự buổi diễn tập có ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ TT&TT; ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở TT&TT An Giang; ông Ngô Huy Đồng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin phía Nam; các cán bộ quản lý CNTT, an toàn thông tin tại các Sở TT&TT khu vực phía Nam cũng như các cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin mạng tại các Sở, ban, ngành của tỉnh An Giang.

20161021-ta1.png

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ TT&TT cho biết: “An toàn, an ninh thông tin giờ đây không chỉ còn là việc riêng của các chuyên gia bảo mật, mà còn là việc của các nhà chính trị, lãnh đạo quốc gia”.
 
Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn, an ninh thông tin, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và các ngành chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT, ngày 04/10/2007 của Bộ TTTT quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Chỉ thị số 897/CT-TTg, ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số; Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2015, luật có hiệu lực chính thức từ  ngày 1/7/2016 là căn cứ pháp lý đầy đủ nhất từ trước đến nay tại Việt Nam nhằm bảo vệ lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia trên không gian mạng.
 
20161021-ta2.png
Ông Nguyễn Đình Tạo - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ TT&TT phát biểu chào mừng
 
Đặc biệt, ngày 14/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 99/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020”. Triển khai quyết định trên, Bộ TT&TT đã thành lập Ban Điều hành Đề án với 15 thành viên, gồm 01 Thứ trưởng Bộ TT&TT làm Trưởng Ban (Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng), 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban và các thành viên là đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông.
 
Theo ông Nguyễn Đình Tạo: “việc tổ chức Hội nghị, diễn tập về an toàn, an ninh thông tin của tỉnh An Giang ngày hôm nay là hành động cụ thể, thiết thực để triển khai các văn bản chỉ đạo nêu trên”
 
20161021-ta3.png
Ông Trương Minh Thuần – Giám đốc Sở TT&TT An Giang phát biểu tại buổi diễn tập.
 
Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung: Hiện trạng ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin tỉnh An Giang; Báo cáo tổng quan tình hình an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam; Tấn công mạng và kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin; Mã độc: Thực trạng và giải pháp; Giải pháp tăng cường bảo mật hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu; Diễn tập ứng cứu an ninh thông tin (deface, tấn công qua email dùng malware…)…
 
Dự kiến buổi diễn tập sẽ kết thúc trong ngày 21/10/2016.
Đức Hạnh - Cục Công tác phía Nam
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top