Điện Biên: Đảm bảo tiến độ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Thứ hai, 02/08/2021 16:10

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa quan trọng giúp các bộ, ngành và địa phương hoạch định chính sách phát triển kinh tế trong giai đoạn tới. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trong 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 2 thực hiện trong tháng 7 sẽ thu thập thông tin các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong tỉnh.

dien-bien-dam-bao-gd2.jpg

Điều tra viên Chi cục Thống kê TP. Điện Biên Phủ áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng điện thoại thông minh để điều tra và nhập dữ liệu trên phần mềm.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Điện Biên cho biết: Để cuộc Tổng điều tra (TĐT) đảm bảo theo kế hoạch, công tác rà soát cập nhật bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện theo đúng phương án, hướng dẫn, kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo cán bộ rà soát, cập nhật bảng kê theo địa bàn, lần lượt, liền kề theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin. Theo kết quả rà soát số lượng cơ sở SXKD đến ngày 22/6/2021, TĐT sẽ thực hiện thu thập thông tin của 17.901 cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1 - 30/7/2021. So với số liệu TĐT 2017, số lượng cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn toàn tỉnh tăng 21,84% (tương ứng 3.209 cơ sở); cơ sở tôn giáo tín ngưỡng giảm 9 cơ sở. Nguyên nhân do phương án TĐT năm 2021 các tiêu chí xác định các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí: có địa điểm xác định; có chủ thể quản lý... Vì vậy các điểm, nhóm tôn giáo không đáp ứng đủ 4 tiêu chí không xác định là đơn vị điều tra. Tính đến ngày 22/7 có 13.808 cơ sở hoàn thành thu thập thông tin (đạt 77,14% kế hoạch); trong đó, 5 huyện có tỷ lệ cơ sở hoàn thành thu thập thông tin phiếu; cao nhất là Điện Biên Đông (98,28%); Tủa Chùa (95,44%); Mường Chà (94,51%); Mường Nhé (94,2%); Tuần Giáo (91,56%); 2 huyện có tỷ lệ cơ sở hoàn thành thu thập thông tin phiếu thấp nhất là TX. Mường Lay (50,28%) và TP. Điện Biên Phủ (62,28%). TĐT cũng sẽ thực hiện thu thập thông tin của 4 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong toàn tỉnh. Đến ngày 22/7 đã hoàn thành thu thập thông tin được 1 cơ sở (đạt 25% kế hoạch); 3 cơ sở chưa thu thập được thông tin do điều tra viên tại địa bàn hiện tại chưa liên hệ được với chủ cơ sở để thực hiện phỏng vấn, ghi phiếu điều tra.

Phạm vi cuộc Tổng điều tra thu thập thông tin của các cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn tỉnh rộng, phức tạp, thực hiện vào tháng cao điểm của mùa mưa, do đó việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn (việc đi lại của lực lượng tham gia điều tra, công tác bảo quản thiết bị, tài liệu…); trình độ điều tra viên một số xã không đồng đều đã có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc TĐT. Số lượng điều tra viên tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra theo định mức chung chưa phù hợp với các xã, huyện vùng sâu, vùng xa có số cơ sở SXKD ít, khoảng cách giữa các cơ sở xa, làm cho điều tra viên phải di chuyển, tiếp cận phỏng vấn thu thập thông tin mất nhiều thời gian. Trong khi đó, sự hợp tác của một số hộ SXKD chưa tốt, lo thu thập thông tin có liên quan đến thuế nên còn e ngại, số liệu khai báo của các đơn vị vẫn còn thiếu và sai sót hoặc giấu không cung cấp thông tin...

Nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng cuộc TĐT cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho điều tra viên, tính tới ngày 22/7 Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế tỉnh đã cử 7 đoàn đi kiểm tra, giám sát tại các huyện: Điện Biên; Điện Biên Đông, Tủa Chùa và TP. Điện Biên Phủ. Các đoàn đã giám sát trực tiếp về công tác tuyên truyền và tổ chức thu thập thông tin; kiểm tra tiến độ và kết quả thu thập thông tin; hỗ trợ giải đáp nội dung nghiệp vụ, khó khăn vướng mắc và các vấn đề liên quan khác trong quá trình thu thập thông tin. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố; các lỗi của điều tra viên. Ngoài thời gian giám sát trực tiếp tại cơ sở, thành viên các đoàn đã được phân công phụ trách từng huyện đã kiểm tra tiến độ điều tra trên trang website điều hành tác nghiệp, hỗ trợ địa phương về nghiệp vụ, kiểm tra logic và thông báo tới địa phương yêu cầu điều tra viên kiểm tra, hoàn thiện.

Ông Nguyễn Xuân Thọ cho biết: Trong thời gian diễn ra TĐT, Cục Thống kê tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc TĐT giai đoạn 2 theo đúng tiến độ. Thường xuyên giám sát, nắm bắt kịp thời, hướng dẫn những vướng mắc về nghiệp vụ cho các địa phương, các điều tra viên trong suốt quá trình điều tra. Cùng với đó là thực hiện đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn, quy định về phòng chống dịch Covid-19 để mỗi điều tra viên được đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.
 

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top