Điện Biên: 587 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ được triển khai, cung cấp trong năm 2021

Thứ tư, 08/09/2021 12:18

Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND ban hành Danh mục dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2021.

Theo đó, sẽ có 587 dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.dienbien.gov.vn) và tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn) của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2021, gồm 518 dịch vụ thuộc thẩm quyền thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 57 dịch vụ thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND các huyện, thị xã, thành phố; 12 dịch vụ thuộc thẩm quyền thực hiện của UBND các xã, phường, thị trấn.

Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, tỉnh cũng sẽ ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Việc cung cấp trực tuyến mức độ 4 các dịch vụ công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Trần Nga - Sở TT&TT Điện Biên
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top