Dịch vụ truyền hình cáp sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang số trước năm 2020

Thứ hai, 03/12/2012 13:32

Theo Dự thảo Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình (PTTH) Việt Nam đến năm 2020, định hướng phát triển cho thị trường truyền hình cáp tương tự sẽ được sắp xếp lại theo hướng giảm đầu mối, đến năm 2015 còn lại từ 5 đến 7 đơn vị, đồng thời chuyển đổi hoàn toàn sang dịch vụ truyền hình cáp số trước năm 2020.

img

Tại những địa bàn đã có dịch vụ truyền hình cáp tương tự không cấp phép mới dịch vụ truyền hình cáp tương tự; Khuyến khích phát triển dịch vụ truyền hình cáp số và dịch vụ truyền hình cáo theo giao thức Internet (IPTV). Ưu tiên cấp phép dịch vụ truyền hình IPTV cho những doanh nghiệp có hạ tầng mạng viễn thông cố định (bao gồm cả mạng truyền hình cáp); Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trên mạng Internet công cộng để đáp ứng tối đa nhu cầu người dân…

Theo dự thảo của Quy hoạch này về nội dung từ năm 2015 đảm bảo cung cấp ổn định 70 đến 80 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia, khu vực và địa phương trên hệ thống dịch vụ PTTH phù hợp theo địa bàn hành chính và khả năng kỹ thuật; Cung cấp khoảng 40 - 50 kênh truyền hình chuyên biệt của Việt Nam cho truyền hình trả tiền và các nội dung theo yêu cầu và Bảo đảm tỷ lệ và cơ cấu nội dung hợp lý các kênh truyền hình nước ngoài trả tiền theo từng thời kỳ.

Về chỉ tiêu cung cấp nội dung, dự kiến đến năm 2015 cả nước có khoảng 30 - 40% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền và đến năm 2020, cả nước có khoảng từ 60% đến 70% số hộ sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền; từ 30% - 40% số hộ sử dụng dịch vụ truyền hình quảng bá.

Theo Ban soạn thảo xây dựng Quy hoạch gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết việc xây dựng và ban hành “Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam” là hết sức cần thiết, để tạo điều kiện cho dịch vụ PTTH tại Việt Nam phát triển lành mạnh và bền vững, là sở cứ để Nhà nước ban hành các chính sách và huy động các nguồn lực, làm cơ sở cho các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực PTTH xây dựng các kế hoạch phát triển phù hợp với quy hoạch chung của quốc gia.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top