ĐHCSND: Tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thứ tư, 23/09/2020 10:56

tin-5-Tăng-cường-phòng,-chống-tác-hại-của-thuốc-lá.jpg

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (ĐHCSND) vừa ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, yêu cầu toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên và sinh viên trong nhà trường tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.
 
Trong các nội dung tuyên truyền, tăng cường phổ biến các quy định về cấm hút thuốc lá nơi làm việc, địa điểm cấm hút thuốc lá; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ, công nhân viên và sinh viên trong nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường.
 
Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm và quy chế nội bộ của nhà trường; Treo biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường, đặc biệt tại bệnh xá, căng tin, thư viện… 
 
Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trong nhà trường. Lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá với kiểm tra điều lệnh nội vụ...
Thu Hiền
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top