Đến năm 2025: 100% xã, phường, thị trấn tỉnh Điện Biên có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Thứ tư, 31/08/2022 01:20

Ngày 20/5/2022 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 1457/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển lĩnh vực Thông tin cơ sở, giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

ha-noi-ung-dung-cntt-vien-thong-vao-hoat-dong-he-thong-truyen-thanh-xa-phuong.jpg

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025:

100% xã, phường, thị trấn của tỉnh Điện Biên có hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT); 100% xã, phường, thị trấn có Trang thông tin điện tử để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân (mục tiêu này được đề ra cao hơn so với Chiến lược chung của cả nước).

100% thị xã, thành phố và trên 80% huyện có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh; 100% thông tin thiết yếu, phổ biến đến người dân được cung cấp trên Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

Sử dụng phổ biến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu lớn (Big Data) trong sản xuất nội dung chương trình phát thanh; chuyển đổi nội dung văn bản sang giọng nói; chuyển ngữ nội dung phát thanh tiếng Việt sang tiếng các dân tộc thiểu số…

Một số giải pháp thực hiện gồm: Tập trung thiết lập, nâng cao chất lượng Hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã, bảng tin điện tử công cộng; hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thông cấp huyện; thiết lập Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh; thiết lập ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội để tương tác với người dân; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền. Phát triển nhân lực làm công tác Thông tin cơ sở theo hướng tinh gọn; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền…

Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên là cơ quan thường trực triển khai, thực hiện Kế hoạch; các cơ quan, ban, ngành tỉnh phối hợp triển khai, cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý để tuyên truyền. UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch./.

Lâm Thanh Hà
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top