Đến năm 2015, 100% cơ quan nhà nước trong tỉnh Bình Phước sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử của tỉnh để trao đổi các loại văn bản qua mạng

Thứ sáu, 06/09/2013 11:18

Ngày 01/02/2013, UBND tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/05/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

img

Giao diện cổng TTĐT Bình Phước

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2015 triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ tra cứu, khai thác thông tin của cán bộ công chức, viên chức; triển khai ứng dụng chữ ký số đối với hệ thống văn bản điện tử của tỉnh; 100% cơ quan nhà nước trong tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử của tỉnh để trao đổi các loại văn bản qua mạng theo chiều đi và chiều đến. Mục tiêu sử dụng văn bản điện tử đến năm 2013: sử dụng thư điện tử của tỉnh trong công việc, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, thiết lập Trang/Cổng thông tin điện tử (Website) của các cơ quan, đơn vị. Mục tiêu đến năm 2014 mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý văn bản và tác nghiệp đến tất cả các phòng, ban thuộc UBND huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn, liên thông các hệ thống phần mềm để gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
 
Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã chủ động lập kế hoạch triển khai các dịch vụ công đã được phê duyệt. Đến năm 2015, tích hợp các dịch vụ công của Đề án “một cửa điện tử” lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo lộ trình triển khai của Đề án nhằm công khai các dịch vụ công phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
 
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top