Đề xuất thành lập Nhóm đối tác kinh tế biển xanh

Thứ hai, 21/03/2022 09:14

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nghiên cứu, đề xuất thành lập Nhóm đối tác kinh tế biển xanh của Việt Nam. Dự kiến Nhóm đối tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng các văn bản pháp luật về kinh tế biển xanh; điều phối các đối tác; chia sẻ thông tin; huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong và ngoài nước.

bien-10-3.jpg

Ảnh minh họa.

Việc xây dựng Nhóm đối tác nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 647/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030; thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xu hướng chung

Mở rộng hợp tác với các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và các bên liên quan quan tâm khác để thực hiện mục tiêu 14 của các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), các mục tiêu của Tuyên bố Changwon và các mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW và Nghị quyết số 26/NQ-CP; thúc đẩy đồng bộ các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế biển bền vững, nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chủ trương, đột phá và giải pháp chủ yếu cho phát triển bền vững.

Theo đó, khuôn khổ Nhóm đối tác sẽ tăng cường điều phối và hợp tác giữa các đối tác tham gia phát triển kinh tế biển xanh tại Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường chia sẻ thông tin và liên lạc giữa các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, ngành, học viện, các tỉnh ven biển và các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Thông qua các trao đổi nhiều lần giữa các bên, Chính phủ Việt Nam và các đối tác liên quan bày tỏ ủng hộ việc thiết lập quan hệ đối tác dưới hình thức khuôn khổ mở và linh hoạt.

Khuôn khổ hợp tác sẽ được xây dựng và ký kết, dựa trên nguyên tắc tham gia mở và tự nguyện và không cần cam kết ràng buộc về mặt pháp lý. Khuôn khổ đối tác sẽ hoạt động như một hình mẫu cho sự hợp tác và điều phối cho tất cả các bên liên quan sẵn sàng tham gia và đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế biển hiệu quả và tích cực ở Việt Nam.

Tham vấn thành lập Nhóm đối tác

Hiện đang tổ chức tham vấn ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan về Báo cáo đề xuất thành lập Nhóm đối tác kinh tế biển xanh nhằm huy động sự tham gia của các bên liên quan, góp phần hướng tới quản lý hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế biển Việt Nam.

Đối tác dự kiến với các chức năng:

Xây dựng các văn bản pháp luật về kinh tế biển xanh: Đóng góp vào việc xây dựng, sửa đổi và thực hiện pháp luật về kinh tế biển xanh thông qua các cuộc đối thoại chính sách và các cuộc họp cấp cao.

Điều phối: Góp phần điều phối các đối tác liên quan đến phát triển kinh tế biển xanh bao gồm các cơ quan Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, các ngành, tỉnh, tổ chức nghiên cứu và các NGO về các hoạt động kinh tế biển xanh đang diễn ra, phân bổ và huy động nguồn lực thông qua các cuộc họp cấp cao, chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm và trang thông tin điện tử.

Chia sẻ thông tin: Tăng cường chia sẻ thông tin, kiến ​​thức, các thực hành tốt; bài học kinh nghiệm thông qua cuộc họp, trang thông tin điện tử và các hoạt động dựa trên dự án cụ thể.

Huy động nguồn lực: Đẩy mạnh huy động các nguồn lực kỹ thuật, vật chất, tài chính từ các nhà tài trợ, các học viện, cơ quan nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp.

Hợp tác: Thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, các ngành, các tỉnh, cơ quan nghiên cứu và các NGO về phát triển kinh tế biển để phát triển nền kinh tế biển xanh bền vững ở Việt Nam./.

 

Theo: monre.gov.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top