Đề xuất quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT

Thứ tư, 03/07/2024 13:29

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang dự thảo Thông tư quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ TT&TT.


Dự thảo Thông tư nêu rõ, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân, bao gồm: Bộ TT&TT; các Cục thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ có liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi của công dân, tổ chức; việc tổ chức tiếp công dân của các đơn vị cấp dưới của Cục và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ do Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quy định phù hợp với yêu cầu, quy mô, tính chất và hoạt động của đơn vị mình.

Thời gian, địa điểm tiếp công dân

Việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện tại phòng tiếp công dân trong giờ hành chính, trừ trường hợp đột xuất do người có thẩm quyền quyết định.

Văn phòng Bộ bố trí phòng tiếp công dân tại trụ sở Bộ để phục vụ việc tiếp công dân của Bộ trưởng và công tác tiếp công dân thường xuyên của Bộ.

Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông bố trí phòng tiếp công dân tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện và Tòa nhà Cục Viễn thông để dùng chung cho các đơn vị thuộc Bộ có trụ sở trong cùng Tòa nhà.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân còn lại chủ động bố trí địa điểm tiếp công dân phù hợp với tính chất và hoạt động của đơn vị mình.

Trường hợp cần thiết, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có thể đăng ký sử dụng phòng tiếp công dân tại Trụ sở Bộ, tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện và Tòa nhà Cục Viễn thông.

Phòng tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân phải đảm bảo theo quy định tại Điều 19 của Luật Tiếp công dân và Điều 5 của Nghị định số 64/2014/NĐ-CP.

Nội dung tiếp công dân

Lắng nghe kiến nghị, phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ phía công dân, tổ chức hoặc các khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của công dân, tổ chức.

Giải thích, hướng dẫn cho công dân, tổ chức về pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân, tổ chức; hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp nhận đơn của công dân, tổ chức và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Quy trình tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top