Đề xuất nâng cấp Ban Chỉ đạo thành Ủy ban quốc gia về CNTT và Truyền thông

Thứ năm, 25/10/2012 08:15

Chiều 24/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc kiện toàn, nâng cấp Ban Chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông thành Ủy ban quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông.

img

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép kiện toàn, nâng cấp Ban Chỉ đạo thành Ủy ban quốc gia về Công nghệ thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban.

Đây sẽ là cơ quan điều phối liên ngành, liên lĩnh vực để đưa ngành công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông tiếp tục bứt phá để sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về lĩnh vực này. Thời gian qua, dù công tác phối hợp liên ngành đã đạt được nhiều kết quả, nhưng theo quy chế hoạt động hiện nay, quyền hạn và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo khá hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đối với công tác giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương về CNTT và truyền thông.

Đến nay, nhiều người đứng đầu các cơ quan nhà nước vẫn chưa thực sự vào cuộc trong việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển và ứng dụng CNTT. Bên cạnh đó, cũng chưa có một cơ chế đủ mạnh để huy động nguồn lực cho phát triển CNTT và truyền thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận xét, thời gian qua việc triển khai các nhiệm vụ về CNTT chưa đạt hiệu quả cao, cơ chế tài chính để triển khai các dự án thành phần trong đề án phát triển CNTT và truyền thông còn chậm; nội dung, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, chế tài đối với các địa phương không hoàn thành các nhiệm vụ về CNTT còn yếu...

Việc nâng cấp Ban Chỉ đạo thành Ủy ban quốc gia do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu là phù hợp, sẽ nâng cao vai trò, vị thế, trong việc hỗ trợ ngành CNTT Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn.

Ban Chỉ đạo hiện nay cần rà soát lại hiệu quả hoạt động thời gian qua, báo cáo cụ thể, chi tiết trình Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, hạn chế về cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động… để tháo gỡ kịp thời.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top