Đề xuất mức phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền bằng 1,3% doanh thu

Thứ năm, 22/09/2016 14:19

Mức phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Bộ Tài chính đang đề xuất doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải nộp là 1,3% trên doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

20160922-Nam-3.jpg
Thông tư  quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 - thời điểm Luật phí và lệ phí chinh thức  được thi hành (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Ngày 15/9/2016, Bộ Tài chính đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này (địa chỉ: mof.gov.vn) dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền để lấy ý kiến góp ý của người dân, doanh nghiệp.
 
Theo dự thảo, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Các đại lý được ủy quyền được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh truyền hình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền tại Việt Nam phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo quy định tại Thông tư này.
 
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ TT&TT là tổ chức chịu trách nhiệm thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.
 
Theo dự thảo Thông tư, Bộ Tài chính đề xuất mức thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền là 1,3% trên doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền. Doanh thu tính phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền quy định tại khoản này là tổng doanh thu phát sinh từ hợp đồng với các thuê bao truyền hình trả tiền và thu từ dịch vụ giá trị gia tăng trong kỳ tính phí.
 
Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền, theo đề xuất của Bộ Tài chính là 5 triệu đồng/ giấy chứng nhận. Trường hợp sửa đổi đăng ký, mức lệ phí là 2,5 triệu đồng/ giấy chứng nhận.
 
Đối với việc quản lý sử dụng phí, lệ phí, dự thảo Thông tư quy định, tổ chức thu phí được để lại 50% số phí thu được để trang trải chi phí cho công tác thu phí. Số tiền phí còn lại 50%, tổ chức thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Tổ chức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền nộp toàn bộ số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
 
Cũng theo dự thảo Thông tư, định kỳ háng quý, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp phí vào Tài khoản chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước của tổ chức thu phí. Thời gian nộp phí chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo của quý phải nộp. Chậm nhất là ngày 5 tháng sau, tổ chức thu phí phải nộp số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.
 
Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 120 ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Thông tư số 156 ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83 ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 153 ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 
Thông tư này dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017. Đây cũng là thời điểm Luật phí và lệ phí chính thức có hiệu lực.
 
M.T (ICTNews)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top