Đề xuất đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thứ năm, 07/11/2019 10:30

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

20191107-m01.jpg
 
Ảnh minh họa
 
Theo dự thảo, Danh mục Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Ngành thông tin và truyền thông thực hiện bằng các phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu được Chính phủ quy định tại Biểu 02 của Phụ lục I kèm theo Nghị định 32/2019/NĐ-CP, bao gồm: a) Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình phóng sự, tài liệu chuyên đề do nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ; b) Dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền quyết định danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công cụ thể sử dụng ngân sách nhà nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định có trách nhiệm đảm bảo thống nhất về tên gọi, phạm vi nội dung cấu thành dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật chuyên ngành thông tin và truyền thông, đồng thời xác định rõ mức độ sử dụng ngân sách nhà nước cho việc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
 
Nguồn kinh phí thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công
 
Dự thảo nêu rõ, nguồn kinh phí thực hiện gồm: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 32/2019/NĐ-CP;
 
Nguồn thu dịch vụ sự nghiệp công theo giá do cấp có thẩm quyền quy định (nếu có) đối với sản phẩm, dịch vụ sử dụng một phần ngân sách nhà nước, như: Nguồn thu phát hành sản phẩm, cung cấp dịch vụ; thu trao đổi, cung cấp bản quyền theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin;
 
Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật để bù đắp một phần chí phí sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (nếu có), như: Thu quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ; thu từ các hoạt động liên kết trong lĩnh vực báo chí, xuất bản theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản; thu từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài trợ…
 
Đối với sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công được bù đắp toàn bộ chi phí thì không chèn, ghép quảng cáo vào sản phẩm, dịch vụ (đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền); miễn phí đối với người sử dụng (kể cả trong trường hợp khai thác lại nguyên trạng sản phẩm, dịch vụ).
 
Dự thảo nhấn mạnh, việc giao nhiệm vụ, đặt hàng sản xuất, cung cấp sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phải đảm bảo trong phạm vi danh mục sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quy định. Phải xác định rõ phạm vi, nội dung dịch vụ được sử dụng ngân sách nhà nước và mức độ chi phí được bù đắp từ ngân sách nhà nước.
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top