Đề xuất các nhiệm vụ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng CNTT&TT

Thứ hai, 30/06/2014 15:20

Thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng CNTT&TT trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2015.

img

Website Bộ TT&TT hỗ trợ mạnh người khuyết tật

Các nhiệm vụ tập trung vào các nội dung sau: nghiên cứu phát triển các công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận CNTT&TT; Nghiên cứu phát triển và tổ chức sản xuất các công cụ tiện ích hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận CNTT&TT; Duy trì, phát triển, nâng cấp các cổng/trang thông tin điện tử hỗ trợ người khuyết tật; Xây dựng nội dung đào tạo, hướng nghiệp theo các hình thức đào tạo mới cho người khuyết tật dựa trên CNTT&TT.

Công văn cũng nêu rõ, các nhiệm vụ trên có thể đăng ký thực hiện theo giai đoạn (nhiều năm) nhưng cần làm rõ nội dung và kết quả thực hiện theo từng năm để phục vụ công tác đánh giá theo từng năm. Việc xem xét cấp kinh phí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của năm sau sẽ dựa trên kết quả đạt được của năm trước.

 
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top