Để niềm tin chính trị dẫn đường

Thứ hai, 04/04/2022 14:43

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, niềm tin chính trị là xương sống giúp xây dựng động lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

20220404-l4.jpg

Ảnh minh họa.

1. Niềm tin chính trị được hình thành, củng cố dựa trên cơ sở tri thức khoa học cùng với tình cảm và lý tưởng chính trị. Có niềm tin chính trị vững chắc thì  có động lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết thực chất. Trên thực tế, niềm tin này đã giúp quân và dân ta từng bước đi đến chiến thắng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, bảo vệ toàn vẹn biên giới lãnh thổ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiên định hướng tới “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiện nay có thực tế là, những kết quả, thành tích phát triển kinh tế - xã hội đôi lúc bị “lu mờ”. Những tiêu cực từ chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm” của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức quyền vi phạm pháp luật, bị kỷ luật trong thời gian qua đã bị một số đối tượng đem ra là “thước đo để hạ bệ niềm tin”.

Nhìn nhận một cách toàn diện thấy rằng, mặt trái từ kinh tế thị trường, thói chạy theo lợi ích vật chất, những kẽ hở do cơ chế, pháp luật chưa hoàn thiện... đã khiến một số cán bộ, đảng viên có chức quyền không còn giữ được bản lĩnh, niềm tin chính trị và lý tưởng mà sa vào chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm”. Những vụ việc cán bộ cao cấp, nguyên cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương vi phạm pháp luật phải xử lý thời gian qua đã trở thành “căn cứ” để những kẻ “trở cờ”, “cơ hội chính trị” trong nước vin vào mà quy chụp rằng, chủ trương, chỉ đạo về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là cuộc đấu của “phe nhóm”, rằng con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ là “màu xám”. Những luận điệu này đã khiến niềm tin của một số cán bộ, đảng viên nói riêng và nhân dân nói chung dao động, lung lay, tiềm ẩn các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Trong hoàn cảnh đó, những bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là sự ra đời của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đã phản bác các luận điệu chống phá, xuyên tạc một cách đanh thép, đầy sức thuyết phục, tiếp tục củng cố thêm niềm tin chính trị vững chắc trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới, là một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người”. Tất cả quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Theo Tổng Bí thư, cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn; một sự nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài, không thể nóng vội. Qua đó khẳng định rằng, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới.

Không thể phủ nhận, ở đâu đó niềm tin chính trị vẫn đang bị mai một bởi sự tác động có chủ đích của những thế lực đen tối, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - bằng các bài viết, phát biểu của mình - đã truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngọn lửa niềm tin vào con đường đã chọn. Để luôn hiện hữu niềm tin chính trị, để rộng mở con đường hướng tới một Việt Nam hùng cường, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải bám sát mục tiêu lý tưởng, coi trọng kỷ luật, lấy cống hiến cho dân, cho nước làm trọng. Cần phải bám sát các quy định của luật pháp để kiến tạo những chương trình, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, hướng tới cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, hạn chế thấp nhất tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Tổ chức Đảng các cấp và từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần nắm chắc chất lượng cán bộ, kiên quyết thanh tra, kiểm tra, xử lý “không có vùng cấm” đối với những cán bộ, đảng viên vụ lợi, tham vọng “vinh thân phì gia”, vi phạm pháp luật. Từng bước phải loại bỏ được hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “quyền anh, quyền tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây” trong quản lý, lãnh đạo và điều hành.

Xây dựng niềm tin chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng là nhiệm vụ cao cả, linh thiêng và có ý nghĩa sống còn với mỗi cán bộ, đảng viên. Càng giữ chức vụ cao, quyền lực lớn thì việc này càng phải làm thường xuyên, liên tục. Mỗi ngày, mỗi cán bộ, đảng viên cần làm mới mình bằng tri thức, chất lượng, hiệu quả công việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật, thật sự phục vụ nhân dân và đất nước. Phải cảnh giác, tránh sa vào hiện tượng “kém miếng khó chịu” để rồi nể nang, né tránh, hữu khuynh, “ngậm miệng ăn tiền”, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, tiêu cực.

Rất đông cán bộ, đảng viên đã bày tỏ tâm đắc với câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”. Thế nên, nuôi dưỡng niềm tin chính trị ở mỗi cán bộ, đảng viên phải gắn với xây dựng danh dự và dám hy sinh, không chạy theo vật chất, “lo trước thiên hạ”, “hưởng sau thiên hạ”. Tự sửa mình trước cám dỗ, để không sa vào “vũng bùn nhơ nhớp”, hoàn thành vai trò “công bộc” chính là cách thể hiện và bảo vệ niềm tin chính trị đúng đắn, sáng suốt nhất.

 

Theo: hanoimoi.com.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top