Đề nghị tạm dừng hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin

Thứ tư, 10/12/2014 20:56

Ngày 10/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3611/BTTTT-CXBIPH gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tạm dừng hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.

img
Qua báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành về điều kiện hoạt động; công tác tổ chức và những sai phạm liên tiếp các quy định pháp luật về xuất bản trong thời gian qua của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.

Căn cứ Điều 13, Điều 16 Luật Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông thấy cần phải có biện pháp để kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạm dừng hoạt động của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin để thực hiện một số vấn đề sau:
 
1 - Kiện toàn tổ chức hoạt động của Nhà xuất bản cho phù hợp với quy định của Luật Xuất bản;
 
2-  Bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Tổng biên tập của Nhà xuất bản theo quy định;
 
3- Chấn chỉnh công tác tổ chức, điều chỉnh hoạt động của Nhà xuất bản;
 
4- Chỉ đạo Nhà xuất bản xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực bổ sung cho Nhà xuất bản;
 
5- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo Nhà xuất bản đối với những sai phạm của Nhà xuất bản.

Đối với lịch blốc 2015 đã có quyết định xuất bản; thực hiện ký hợp đồng in trước ngày 10/12/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin tiếp tục triển khai thực hiện./.
 
Đề nghị rà soát, chấn chỉnh điều kiện hoạt động của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin

Cùng ngày, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị rà soát, chấn chỉnh điều kiện hoạt động của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin.
 
Công văn nêu rõ, từ tháng 01/2014 đến nay, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã xử lý vi phạm 60 cuốn sách của Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin với các hình thức như: yêu cầu Nhà xuất bản đình chỉ phát hành để thẩm định nội dung; đình chỉ phát hành để sửa chữa lỗi sai; thu hồi tác phẩm… Trong đó, 11 cuốn sách vi phạm về nội dung, 49 cuốn sách vi phạm về ghi thông tin, xác nhận đăng ký xuất bản…
 
Cụ thể là các cuốn: “Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh”, tác giả Vũ Chất; cuốn “25 tướng lĩnh Việt Nam”, tác giả Nguyễn Ngọc Phúc; cuốn “ Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam – Từ thời Vua Hùng dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh”, tác giả Nguyễn Văn Kiệm; cuốn “Những vị tướng lừng danh trong lịch sử dân tộc”, tác giả Trung tâm Dịch thuật, dịch vụ văn hóa và Khoa học công nghệ, đồng chủ biên TS. Nguyễn Hoàng Điệp, Đại tá BS. Đức Thông; và cuốn “Việt sử những bất ngờ lý thú”, tác giả Lê Thái Dũng.
 
 
D.M
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top