Đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Thứ hai, 30/08/2021 10:14

Ngày 27/8/2021, Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 3319/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Công văn được gửi đến các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 21/7/2021, Bộ TT&TT đã có Công văn số 2662/BTTTT-THH gửi các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy mạnh triển  khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4  trong năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch). Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một  số bộ/tỉnh chưa ban hành Kế hoạch hoặc chưa thúc đẩy tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; tỷ lệ DVCTT mức độ 4 trung bình của cả nước mới đạt 43,4%. 

20210830-pg1.jpeg

Ảnh minh hoạ

Để có thể hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện  lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai ngay Kế hoạch của bộ/tỉnh trong  năm 2021 (nếu chưa xây dựng) theo hướng dẫn tại Công văn số 2662/BTTTT-THH. Sau khi ban hành, đề nghị gửi Kế hoạch về Bộ TT&TT  trước ngày 10/9/2021 để tổng hợp, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai. 

Đồng thời, các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công,  đúng tiến độ Kế hoạch trong năm 2021 và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình triển khai cung cấp DVCTT về Bộ TT&TT tại địa chỉ:  https://dti.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên Nền tảng  tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đặc biệt là kết nối, khai thác triệt để dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp hiệu quả các DVCTT mức độ 4, giảm thiểu giấy tờ khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với  Bộ TT&TT để được hỗ trợ, hướng dẫn. Đầu mối liên hệ của  Bộ TT&TT: đ/c Đặng Thị Thu Hương, Phòng Thông tin và  dịch vụ công trực tuyến, Cục Tin học hóa, email: dtthuong@mic.gov.vn, điện  thoại: 0908.863.669. 

Quý độc giả vui lòng tải công văn số 3319/BTTTT-THH  tại đây và phụ lục tại đây

 

 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top