Đề cương khảo sát và phụ lục báo cáo số liệu khảo sát Kế hoạch xây dựng Đề án xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, 02/03/2020 08:47

 Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi đề cương khảo sát và phụ lục báo cáo số liệu:

Xem file đính kèm tại đây

 

Vụ KHTC
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top