Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao trong năm 2015

Thứ tư, 31/12/2014 09:21

Theo dự thảo của Chính phủ, trong năm 2015, Bộ KH&CN cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao, đổi mới mạnh mẽ các chính sách phát triển khoa học - công nghệ, ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào sản xuất…

img
 
Theo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 được Chính phủ đưa ra ngày 29/12/2014, Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan và địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 và các chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ.
 
Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghệ cao, đổi mới mạnh mẽ các chính sách phát triển khoa học - công nghệ và ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ về khoa học công nghệ; tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ.
 
Cũng theo dự thảo Nghị quyết, Bộ KH&CN cần xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Khuyến khích tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nguồn, công nghệ tiên tiến từ nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam; thí điểm xây dựng mô hình tổ chức khoa học công nghệ tiên tiến.
 
Nghị quyết 36-NQ/TW cũng quy định rõ việc áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, tín dụng cho hoạt đông nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ công nghệ thông tin. Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế. Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, khả năng phát triển thị trường và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. 
 
Khuyến khích đầu tư vào các cơ sở nghiên cứu phát triển, kinh doanh, phân phối sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ lõi, thu hút chất xám và quảng bá thương hiệu Việt Nam. Hình thành chuỗi các khu công nghệ thông tin, các vườn ươm doanh nghiệp và trung tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế. Xây dựng một số khu công nghệ thông tin tập trung có môi trường tốt, vị trí thuận lợi hạ tầng hiện đại và cơ chế phù hợp.
 
H.P
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top