Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Thứ sáu, 05/07/2013 13:42

Sáng 5/7/2013 tại Hà Nội, Ban quản lý dự án Chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức cuộc họp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo đã được Chính phủ phê duyệt. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai, đại diện Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai chủ trì buổi làm việc

Thực hiện chương trình công tác năm 2013, Ban quản lý dự án Chương trình mục tiêu quốc gia đã có công văn gửi các cục, vụ có liên quan đề nghị xây dựng các nội dung của Dự án thành phần triển khai cho Chương trình giai đoạn 2013 - 2015 (do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện). Cho đến nay, Ban quản lý dự án đã có thông báo một số nội dung, mục tiêu định hướng và dự kiến mức kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ cho từng dự án; hoàn thành việc lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập dự án. Đồng thời, để triển khai có hiệu quả và đúng tiến độ đã đề ra, Ban quản lý dự án Chương trình mục tiêu quốc gia đã có công văn yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý dự án xây dựng các nội dung chi tiết, mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, phê duyệt. Mặt khác, Ban quản lý dự án đã trình Bộ ký quyết định và tổ chức khảo sát tại Lào Cai, Tây Ninh để thiết lập cụm thông tin đối ngoại theo nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Đức Lai yêu cầu Ban quản lý dự án sớm có hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho các đơn vị liên quan thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia quyết toán kinh phí năm 2012. Đồng thời, để triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu năm 2013 và những năm tiếp theo, Ban quản lý dự án cần tập trung kiểm tra các địa phương, đơn vị được thụ hưởng chương trình xem hiệu quả đến đâu và gặp phải những khó khăn vướng mắc gì để kịp thời tháo gỡ. Đặc biệt, việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên nguồn phải đúng đối tượng; việc in ấn tài liệu, sách giáo trình cần phải tính toán cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn ở cơ sở; có văn bản hướng dẫn bàn giao tài sản cho các địa phương; cân đối danh mục sách cho phù hợp, tránh trùng lắp, in chữ to và nhiều hình ảnh minh họa sinh động; thí điểm xây dựng kịch bản phim tuyên truyền tại cơ sở (thi điểm làm ở 1 hoặc 2 huyện)… Bên cạnh đó, phải chú trọng đến công tác tuyên truyền tới cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả giúp nâng cao nhận thức, nâng cao dân trí cho mọi tầng lớp nhân dân - nhất là đồng bào vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Để nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, trong hai ngày (từ 11-12/7/2013) Ban quản lý Chương trình mục tiêu sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An.
 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top