Đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh dự thảo Luật Báo chí

Thứ tư, 08/04/2015 12:52

Sáng 08/4/2015, tại trụ sở Bộ, Ban soạn thảo Luật Báo chí đã tổ chức phiên họp lần thứ ba. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì phiên họp.

img

 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trưởng Ban soạn thảo phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Việc xây dựng Luật Báo chí được đưa ra trong thời điểm sau khi Hiến pháp 2013 được thông qua và sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, Chính phủ sẽ ký ban hành trong thời gian tới, là cơ sở để xây dựng Luật. Bộ trưởng khẳng định, xây dựng Luật Báo chí phải nhất thể hóa quan điểm Đảng lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối đối với báo chí. 
 
Tại phiên họp, nhiều ý kiến đã tập trung thảo luận vào các vấn đề trọng tâm như: Quỹ hỗ trợ phát triển báo chí; liên kết trong hoạt động báo chí; mô hình hoạt động của báo chí; quy định rõ vai trò của người đứng đầu cơ quan báo chí; tiêu chuẩn người đứng đầu; bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận; nhà báo, quyền, nghĩa vụ của nhà báo; cơ quan thường trú, phóng viên thường trú…
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trưởng Ban soạn thảo Luật Báo chí cảm ơn các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện dự thảo Luật và yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thành dự thảo Luật Báo chí. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến đóng góp về câu chữ cho chặt chẽ, đúng nghĩa hơn, làm rõ hơn các khoản, mục, điều cho phù hợp, cố gắng hạn chế nghị định, thông tư để Luật sát hơn với cuộc sống.
 
Trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị Tổ biên tập nhanh chóng tiếp thu các ý kiến để sớm bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Luật Báo chí; xây dựng dự thảo Tờ trình, Báo cáo tác động của văn bản để đăng công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trang thông tin điện tử của Bộ TT&TT để xin ý kiến góp ý rộng rãi của cơ quan, tổ chức và người dân. Bám sát kế hoạch, tiến độ công việc đã được Ban soạn thảo cho ý kiến, đảm bảo tiến độ thời gian trình dự thảo Luật. Trong tháng 4 này, tổ chức hội thảo tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh để lấy ý kiến các Bộ, ngành, chuyên gia về dự thảo Luật. Trong quá trình triển khai, Tổ biên tập cần chủ động thực hiện các công việc theo tiến độ đã được phê duyệt, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Thường trực Ban Soạn thảo, Thường trực Tổ Biên tập để kịp thời giải quyết, đảm bảo đúng tiến độ trình Quốc hội cho ý kiến vào dự thảo Luật dự kiến vào kỳ họp tháng 10/2015.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top