Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ ba, 26/10/2021 10:10

Sáng 26/10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp Thành ủy Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

a1-Hoi-thao-1635243690274.jpg

 

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng; Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân; đại diện lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng, Trưởng ban Chỉ đạo 35 các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Đà Nẵng, Ban cán sự Đảng, đảng đoàn; các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu về chính trị - xã hội; đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, thông tin, xuất bản và các đơn vị chức năng của Học viện Chính trị khu vực III.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo khẳng định, trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và các hình thức chia sẻ, lan tỏa thông tin trên mạng xã hội hòng làm tan rã niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trước tình hình đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đã đáp ứng đúng, trúng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và ngày càng phát huy hiệu quả tích cực.

Hội thảo đã nhận được 26 báo cáo tham luận, phân tích, nhận định, làm rõ tình hình thực tiễn, bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm  yêu cầu về tính khách quan, khoa học và định hướng chính trị, làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng. Các tham luận cũng đánh giá, tổng kết thực tiễn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Đà Nẵng và khu vực miền trung - Tây Nguyên trong tình hình mới.

Các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận tại Hội thảo đã đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta nói chung và ở Đà Nẵng nói riêng là hoàn toàn khách quan, khoa học.

Các tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung phân tích làm rõ phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, phủ nhận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng, xuyên tạc phủ nhận chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhất là chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các giải pháp về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực truyền thông, về phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm của đội ngũ trí thức Đà Nẵng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các tham luận và ý kiến trao đổi cũng đi sâu phân tích, nhận định tính thực tiễn, hiệu quả của hệ thống những giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới. Từ đó, cung cấp nhiều kinh nghiệm trong hoạt động định hướng, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng lực lượng, phối hợp công tác triển khai nhiệm vụ và kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho biết: Hội thảo thống nhất thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực III đối với đội ngũ cán bộ khu vực miền trung - Tây Nguyên.

THANH TÙNG
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top