Đào tạo, tập huấn xây dựng và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh

Thứ năm, 29/10/2015 15:28

Ngày 29/10, tại TP Hạ Long, Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT phối hợp với Sở TT&TT Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn xây dựng và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

img

 Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Vũ Ngọc Giao, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Văn phòng UBND, Sở TT&TT các tỉnh, thành khu vực miền Bắc.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: Phát triển Chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Xây dựng Chính phủ điện tử đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ Chính phủ nào. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực phát triển Chính phủ điện tử nhằm công khai, minh bạch các hoạt động, cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại 4 hạn chế như: các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước chủ yếu ở quy mô nhỏ, sử dụng nội bộ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng; Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cung cấp cho người dân và doanh nghiệp còn chưa nhiều; Các hệ thống thông tin quy mô lớn, các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử chậm được triển khai, các hệ thống đã được xây dựng còn thiếu kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin; Việc đầu tư CNTT còn chưa được đồng bộ, nhiều khi có sự trùng lặp giữa các cơ quan nhà nước, giữa các cấp. Chính vì vậy, việc xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương là cần thiết, nhằm tăng khả năng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin trên quy mô rộng; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, một cửa; giảm đầu tư trùng lặp.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Giao, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Qua hơn hai năm triển khai xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm Hành chính công, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đã chủ động, tích cực vào cuộc, thực hiện có hiệu quả và từng bước đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện thành công ba khâu đột phá chiến lược của tỉnh, được dư luận và nhân dân đánh giá cao. Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của chính quyền điện tử ngày càng nâng cao. Công tác truyền thông chính quyền điện tử và đào tạo, tập huấn công dân điện tử được khẩn trương triển khai. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của tỉnh triển khai xây dựng Trung tâm Hành chính công, bước đầu đi vào hoạt động đã tạo được niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả mô hình chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công, được coi là mục tiêu và cũng là phương tiện để thực hiện các nội dung theo các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Quảng Ninh sẽ tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, kịp thời để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, trong đó việc xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công là một giải pháp trọng tâm; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công một cách sâu rộng, có hiệu quả trên toàn tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội phải chủ động, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong xây dựng chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công.
 
Bên cạnh đó, hạ tầng CNTT và các hệ thống thông tin theo đề án chính quyền điện tử sẽ được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện đảm bảo hiện đại và đồng bộ, kết nối liên thông từ tỉnh tới các ngành, địa phương. Đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ sở pháp lý làm nền tảng cho việc triển khai đồng bộ, hiệu quả chính quyền điện tử…
 
img
 
Hội nghị đào tạo, tập huấn xây dựng và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu về khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0; đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ; kinh nghiệm xây dựng, triển khai mô hình/kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh; áp dụng tiêu chuẩn CNTT trong kiến trúc Chính phủ điện tử; an toàn thông tin trong kiến trúc Chính phủ điện tử; hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quốc gia trong kiến trúc Chính phủ điện tử; hướng dẫn mẫu thuyết minh và dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.
 
Sau buổi tập huấn các đại biểu đã đi thăm quan mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh; thăm quan thực tế mô hình Trung tâm hành chính công TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh./.
Vũ Đức
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top