Đào tạo, tập huấn kiến trúc Chính phủ điện tử cho các Bộ, ngành

Thứ tư, 21/10/2015 10:01

Ngày 21/10/2015, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị đào tạo, tập huấn về kiến trúc Chính phủ điện tử cho các Bộ, ngành. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã đến dự và phát biểu khai mạc. Tham dự còn có đại diện nhiều cục, vụ chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các đơn vị chuyên trách CNTT của Chính phủ, các Bộ, ngành.

img

 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận định: Việc phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã có những “kết quả đáng mừng” và “được triển khai mạnh mẽ”. 90% cán bộ công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc hàng ngày. 100% cơ quan nhà nước được trang bị hệ thống văn bản quản lý điều hành, thư điện tử. Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều có Cổng Thông tin điện tử, hầu hết các cổng này đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, một số đã cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3 và mức độ 4.
 
Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra bốn tồn tại cần phải khắc phục trong tiến trình phát triển và ứng dụng CNTT. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước vẫn mang tính nội bộ, “thiếu tính kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng”. Dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân ở mức độ cao còn chưa nhiều, trong trường hợp được cung cấp ở mức độ 3 hoặc 4 thì vẫn còn nhiều tồn tại, gây cản trở cho việc tiếp cận dễ dàng với dịch vụ công trực tuyến của người dân. Việc xây dựng hệ thống thông tin quy mô lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử còn chậm. Đặc biệt là việc “đầu tư cho CNTT” còn “chưa đồng bộ”, có sự “chồng chéo” giữa các Bộ, ngành và địa phương.
 
Trong bối cảnh ấy, Thứ trưởng nhấn mạnh: Việc xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ, ngành, địa phương là “rất cấp thiết”. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1178 ngày 21/4/2015 về khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1 và trước đó đã ban hành văn bản số 2384 ngày 28/7/2015 hướng dẫn mẫu đề cương xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử. Thực hiện tốt hai văn bản này chính là góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử. 
 
Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn bàn bạc, trao đổi các tồn tại, các đường hướng phát triển sắp tới về kiến trúc khung Chính phủ điện tử, ứng dụng, phát triển CNTT nhằm đáp ứng mong đợi của người dân, của xã hội đối với nền hành chính công của nước ta.
 
Tại Hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trình bày về khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1, Đề cương Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ; Áp dụng tiêu chuẩn CNTT trong Kiến trúc Chính phủ điện tử; An toàn thông tin trong Kiến trúc Chính phủ điện tử. Ngoài ra, còn có bài tham luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, triển khai mô hình, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ. 
 
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top