Danh sách giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng (cập nhật đến ngày 30/11/2017)

Thứ sáu, 22/12/2017 09:40

DANH SÁCH GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG
STT Tên doanh nghiệp Số GP Ngày cấp Ngày hết hạn Nội dung Phạm vi
1 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 529/GP-BTTTT 23/4/2009 23/4/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
530/GP-BTTTT 23/4/2009 23/4/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
528/GP-BTTTT 23/4/2009 23/4/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
468/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
2 Tổng công ty Viễn thông Mobifone 362/GP-CVT 31/10/2014 31/10/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
474/GP-BTTTT 17/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
3 Tập đoàn Viễn thông quân đội  112/1998/GP-TCBĐ 24/01/1998 31/01/2018 Mạng Vô tuyến Toàn quốc
323/GP-CVT 26/7/2012 28/4/2018 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
113/1998/GP-TCBĐ 24/01/1998 31/01/2018 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
679/2002/GP-TCBĐ  29/07/2002 30/07/2017 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
680/2002/GP-TCBĐ  29/07/2002 30/07/2017 Mạng cố định đường dài Toàn quốc
81/2003/GP-BBCVT  28/04/2003 28/04/2018 Mạng cố định quốc tế Toàn quốc
965/GP-BBCVT  26/11/2004 26/11/2019 Mạng cố định vệ tinh VSAT Toàn quốc
466/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
4 Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu 343/GP-BTTTT 16/3/2009 16/3/2024 Mạng cố định mặt đất  Toàn quốc
542/GP-BTTTT 16/4/2010 16/4/2025 Mạng cố định mặt đất  Toàn quốc
476/GP-BTTTT 18/10/2016 5/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
5 Công ty Cổ phần viễn thông FPT  146/GP-CVT 2/5/2013 10/10/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
6 Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội 83/2003/GP-BBCVT 28/4/2003 28/4/2018 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
951/GP-BTTTT 30/6/2008 30/6/2023 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
1115/GP-BTTTT 15/9/2009 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
433/GP-CVT 11/11/2013 15/01/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
7 Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN 724/2000/GP-TCBĐ 16/8/2000 16/8/2020 Mạng di động vệ tinh  Toàn quốc
75/GP-BBCVT 23/01/2007 23/01/2022 Mạng cố định vệ tinh (VSAT) Toàn quốc
73/GP-CVT 18/3/2014 16/8/2020 Mạng di động hàng hải Các tỉnh, tp trực thuộc TW ven biển, đảo, quần đảo, vùng biển VN
8 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam  589/GP-CVT 10/12/2012 10/10/2022 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
198/GP-CVT 10/4/2017 10/4/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
9 Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom 65/GP-BTTTT 15/1/2009 15/1/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
63/GP-BTTTT 15/1/2009 15/1/2024 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
448/GP-CVT 6/10/2015 6/10/2030 Mạng di động mặt đất (MVNO) Toàn quốc
10 Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC 83/GP-CVT 21/3/2014 21/3/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
11 Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist  1960/GP-BTTTT 16/12/2010 20/3/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
202/GP-CVT 30/12/2011 29/12/2026 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
12 Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu 621/GP-BTTTT 28/4/2011 2/6/2026 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
353/GP-CVT 4/8/2015 2/6/2026 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
13 Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn  1156/2006/GP-BBCVT 20/12/2006 20/12/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
1157/2006/GP-BBCVT 20/12/2006 20/12/2021 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
967/GP-BBCVT 26/11/2004 26/11/2019 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
14 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam 512/GP-CVT 25/12/2013 9/12/2027 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
15 Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel 410/GP-CVT 13/7/2016 28/12/2027 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
16 Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam 31/GP-CVT 22/01/2013 22/01/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (HN)
17 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV 204/GP-CVT 29/5/2013 29/5/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (29 tỉnh, tp)
276/GP-CVT 8/5/2017 8/5/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
18 Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn 294/GP-CVT 1/8/2013 1/8/2028 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
19 Công ty Cổ phần NetNam 358/GP-CVT 23/6/2017 23/01/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (20 tỉnh, tp)
20 Công ty TNHH L.C.S 305/GP-CVT 26/9/2014 26/9/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
21 Công ty cổ phần truyền dẫn, phát sóng truyền hình đồng bằng Sông Hồng  310/GP-CVT 30/9/2014 30/9/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (14 tỉnh)
22 Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone Toàn cầu 417/GP-CVT 28/11/2014 28/11/2029 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
23 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội 449/GP-CVT 11/12/2014 11/12/2029 Mạng cố định mặt đất Khu vực (18 tỉnh)
24 Công ty TNHH Truyền hình kỹ thuật số miền Nam 646/GP-CVT 16/11/2017 21/4/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
25 Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB 195/GP-CVT 25/5/2015 25/5/2030 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
26 Công ty Cổ phần công nghệ Megamax Việt Nam 363/GP-CVT 6/8/2015 6/8/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
27 Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phát 298/GP-CVT 8/6/2016 17/11/2030 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
592/GP-CVT 16/9/2016 17/11/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
28 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông 03/GP-CVT 7/1/2016 7/1/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
29 Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam 18/GP-CVT 25/1/2016 25/1/2031 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
30 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông 51/GP-CVT 10/3/2016 10/3/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
31 Công ty Cổ phần Viễn thông VINASA Việt Nam  79/GP-CVT 7/4/2016 7/4/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
32 Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú 99/GP-CVT 27/4/2016 27/4/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
33 Công ty cổ phần SONHAGROUP 294/GP-CVT  6/6/2016 6/6/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
34 Công ty Cổ phần Đầu tư PITC 141/GP-CVT 9/3/2017 9/3/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
35 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam 737/GP-CVT 9/12/2016 9/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (08 tỉnh)
36 Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile 568/GP-BTTTT 13/11/2017 15/9/2024 Mạng di động mặt đất Toàn quốc
37 Công ty Cổ phần FFC 715/GP-CVT 25/11/2016 25/11/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (11 tỉnh)
38 Công ty Cổ phần Truyền thông Hội An  798/GP-CVT 15/12/2016 15/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
39 Công ty TNHH Truyền hình cáp quang Việt Nam  815/GP-CVT  21/12/2016 21/12/2031 Mạng cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
40 Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế 840/GP-CVT  30/12/2016 30/12/2031 Mạng cố định mặt đất Toàn quốc
41 Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành 05/GP-CVT  11/1/2017 11/1/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (02 tỉnh)
42 Công ty Cổ phần VTV Cab Nam Định  23/GP-CVT 18/01/2017 18/01/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
43 Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông và Dịch vụ băng rộng 28/GP-CVT 19/01/2017 19/01/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
44 Công ty cổ phần Điện tử tin học Viễn thông 326/GP-CVT 31/5/2017 31/5/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (02 tỉnh)
45 Công ty Cổ phần Điện tử Thái Bình  355/GP-CVT 22/6/2017 22/6/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
46 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Nghệ An  390/GP-CVT 5/7/2017 5/7/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
47 Công ty TNHH Truyền hình Phương Nam  389/GP-CVT 5/7/2017 5/7/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
48 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hải Dương  473/GP-CVT 28/8/2017 28/8/2032 Mạng cố định mặt đất Khu vực (01 tỉnh)
49 Công ty TNHH Truyền thông Alpha 498/GP-CVT 7/9/2017 7/9/2032 Mạng cố định vệ tinh Toàn quốc
Cục Viễn thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top