Danh sách giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông (cập nhật đến ngày 30/11/2017)

Thứ sáu, 22/12/2017 09:30

DANH SÁCH GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
STT Tên doanh nghiệp Số GP Ngày cấp Ngày hết hạn Nội dung Phạm vi
1 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 1312/GP-BTTTT 21/9/2009 21/9/2019 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
264/GP-CVT 28/4/2016 9/3/2026 Dịch vụ di động vệ tinh  Toàn quốc
469/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Dịch vụ di động mặt đất Toàn quốc
2 Tổng công ty Viễn thông Mobifone 361/GP-CVT 31/10/2014 31/10/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
380/GP-CVT 30/6/2016 30/6/2026 Dịch vụ di động vệ tinh  Toàn quốc
475/GP-BTTTT 17/10/2016 15/9/2024 Dịch vụ di động mặt đất Toàn quốc
3 Tập đoàn Viễn thông quân đội  432/GP-CVT 28/7/2017 21/09/2019  Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
467/GP-BTTTT 14/10/2016 15/9/2024 Dịch vụ di động mặt đất Toàn quốc
4 Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu 599/GP-BTTTT 14/4/2008 14/4/2018 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
1559/GP-BTTTT 22/10/2008 22/10/2018 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
477//GP-BTTTT 18/10/2016 5/9/2024 Dịch vụ di động mặt đất Toàn quốc
5 Công ty Cổ phần viễn thông FPT  48/2000/GP-TCBĐ 12/1/2000 Không ghi   Toàn quốc
545/GP-BTTTT 7/4/2008 7/4/2018 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
1347/GP-BTTTT 28/09/2009 28/09/2019 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
147/GP-CVT 2/5/2013 10/10/2022 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
6 Công ty Cổ phần viễn thông Hà Nội 434/GP-CVT 11/11/2013 8/9/2023 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
7 Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN 725/2000/GP-TCBĐ 16/8/2000 16/8/2020 Dịch vụ di động vệ tinh (inmarsat)  
74/GP-CVT 18/3/2014 16/8/2020 Dịch vụ di động hàng hải Các tỉnh, tp trực thuộc TW ven biển, đảo, quần đảo, vùng biển VN
75/GP-CVT 18/3/2014 18/3/2024 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
34/GP-CVT 18/02/2016 18/02/2026 Dịch vụ truy nhập Internet (máy bay) Máy bay của VNAIRLINES
8 Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam  592/GP-BBCVT 29/6/2007 29/6/2017 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
200/GP-CVT 11/4/2017 10/10/2022 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
9 Công ty Cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom 1315/GP-BTTTT 3/9/2008 29/9/2018 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
449/GP-CVT 6/10/2015 6/10/2025 Dịch vụ di động mặt đất (2G) Toàn quốc
450/GP-CVT 6/10/2015 6/10/2025 Dịch vụ di động mặt đất (3G) Toàn quốc
10 Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC 1101/GP-BTTTT 7/8/2009 7/8/2019 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
84/GP-CVT 21/3/2014 21/3/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
11 Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist  276/GP-BBCVT 20/03/2006 20/03/2021 Dịch vụ cố định mặt đất   
139/GP-BTTTT 28/01/2010 28/10/2020    
238/GP-CVT 21/6/2013 20/6/2023 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
12 Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn 106/GP-BTTTT 21/01/2009 21/01/2019 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
13 Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam 135/GP-CVT 5/5/2014 5/5/2024 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
14 Công ty Cổ phần Truyền thông Hanel 1616/GP-BTTTT 27/10/2008 27/10/2018 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
409/GP-CVT 13/7/2016 27/10/2018 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
15 Công ty Cổ phần viễn thông Intercom Việt Nam 32/GP-CVT 22/01/2013 22/01/2023 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
16 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV 205/GP-CVT 29/5/2013 29/5/2023 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
17 Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn 452/GP-CVT 29/7/2016 29/7/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
18 Công ty Cổ phần NetNam 142/2003/GP-BBCVT 14/8/2003 14/8/2008   Toàn quốc
1040/GP-BBCVT 14/12/2004 14/12/2014 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
406/GP-CVT 13/7/2016 15/12/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
19 Công ty TNHH L.C.S 137/GP-BTTTT 28/01/2010 28/01/2020 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
20 Công ty Cổ phần công nghệ Mobifone Toàn cầu 418/GP-CVT 28/11/2014 28/11/2024 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
21 Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ OSB 196/GP-CVT 25/5/2015 25/5/2025 Dịch vụ cố định vệ tinh Toàn quốc
22 Công ty Cổ phần công nghệ Megamax Việt Nam 364/GP-CVT 6/8/2015 6/8/2025 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
23 Công ty Cổ phần công nghệ Tiên Phát 297/GP-CVT  8/6/2016 17/11/2025 Dịch vụ cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh, tp)
24 Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ hạ tầng viễn thông 04/GP-CVT 7/1/2016 7/1/2026 Dịch vụ cố định mặt đất Khu vực (30 tỉnh)
25 Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông 50/GP-CVT 10/3/2016 6/2/2025 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
26 Công ty Cổ phần Viễn thông VINASA Việt Nam  81/GP-CVT 8/4/2016 8/4/2026 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
27 Công ty TNHH Viễn thông Minh Tú 98/GP-CVT 27/4/2016 27/01/2021 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
1151/GP-BTTTT 6/8/2010 6/8/2020 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
28 Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ Savis Việt Nam 107/GP-CVT 9/4/2012 9/4/2022 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
29 Công ty Cổ phần dịch vụ số liệu toàn cầu 564/GP-CVT 26/11/2012 20/4/2019 Dịch vụ cố định mặt đất Toàn quốc
30 Công ty TNHH MTV One World 18/GP-CVT 16/01/2013 16/01/2023 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
31 Công ty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ cao Việt Nam 216/GP-CVT 4/6/2013 4/6/2023 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
32 Công ty TNHH MTV Công nghệ và phần mềm VINA 235/GP-CVT 19/6/2013 19/6/2023 Dịch vụ cố định mặt đất   
33 Công ty Cổ phần An Phú Thịnh 289/GP-CVT 30/7/2013 29/7/2023 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
34 Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ Sao Bắc Đẩu 470/GP-CVT 4/12/2013 6/9/2020 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
35 Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông số  41/GP-CVT 18/02/2014 18/02/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
36 Công ty cổ phần sáng tạo truyền thông Việt Nam 270/GP-CVT 27/8/2014 27/8/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
37 CTCP Đầu tư và phát triển Công nghệ truyền thông Nam Việt 414/GP-CVT 28/11/2014 27/11/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
38 Công ty Cổ phần Viễn thông Sơn Việt 429/GP-CVT 3/12/2014 3/12/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
39 Công ty Cổ phần Thương mại Công nghệ An Phát 452/GP-CVT 12/12/2014 12/12/2024 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
40 Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Asia Communications 73/GP-CVT 3/2/2015 3/2/2025 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
41 Công ty Cổ phần Tập đoàn HiPT 345/GP-CVT 30/7/2015 30/7/2025 Dịch vụ truy nhập Internet trên máy bay  
42 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ đầu tư One Vision 522/GP-CVT 9/12/2015 9/12/2025 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
43 Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu CNTT Vina 35/GP-CVT 18/02/2016 14/02/2018 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
44 Công ty cổ phần SONHAGROUP 295/GP-CVT  6/6/2016 6/6/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Khu vực (30 tỉnh, tp)
45 Công ty Cổ phần Đầu tư PITC 326/GP-CVT 24/6/2016 24/6/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
46 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 372/GP-CVT 30/6/2016 30/6/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
47 Công ty TNHH Viễn thông Sài Gòn - Gia Định 379/GP-CVT 30/6/2016 30/6/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
48 Công ty Cổ phần Mắt Bão 275/GP-CVT 8/5/2017 5/1/2018 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
49 Công ty Cổ phần Five9 Việt Nam 408/GP-CVT 13/7/2016 13/7/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
50 Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Thanh Nga 98/GP-CVT 12/2/2015 12/2/2025 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
51 Công ty TNHH Truyền thông Alpha 437/GP-CVT 27/7/2016 27/7/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
52 Công ty cổ phần viễn thông ATI Việt Nam 799/GP-BTTTT 12/6/2009 12/6/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
53 Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Việt Nam 738/GP-CVT 9/12/2016 5/8/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Khu vực (08 tỉnh)
1076/GP-BTTTT 5/8/2009 5/8/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
54 Công ty Cổ phần truyền thông ADTEC 972/GP-BTTTT 15/07/2009 10/10/2018 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
55 Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến  698/GP-BTTTT 28/5/2009 28/5/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
56 Công ty TNHH Viettel-CHT 1346/GP-BTTTT 28/09/2009 28/09/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
57 Công ty cổ phần công nghệ truyền thông DTS 205/GP-BTTTT 17/02/2009 17/02/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
58 Công ty TNHH P.A Việt Nam 887/GP-BTTTT 30/06/2009 11/10/2017 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
59 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phần mềm Trò chơi Vina 504/GP-BTTTT 20/04/2009 28/12/2017 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
60 Công ty TNHH phần mềm Nhân Hoà  1539/GP-BTTTT 16/10/2008 16/10/2018 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
61 Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn 1362/GP-BTTTT 30/09/2009 19/09/2017 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
62 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Truyền thông Quốc gia A.V.A 1552/GP-BTTTT 3/11/2009 31/3/2018 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
63 Công ty cổ phần giải pháp tin học Toàn Cầu 1410/GP-BTTTT 7/10/2009 7/10/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
64 Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông IP 1641/GP-BTTTT 23/11/2009 23/11/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
65 Công ty cổ phần Vietnamnet truyền thông quốc tế. Tên mới Công ty cổ phần truyền thông quốc tế INCOM 1656/GP-BTTTT 26/11/2009 26/11/2019 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
66 Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới 1820/GP-BTTTT 26/11/2010 26/1/2020 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
1302/GP-BTTTT 1/9/2010 1/9/2020 Toàn quốc
67 Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Thanh Niên net 394/GP-BTTTT 23/3/2011 23/3/2021 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
68 Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ viễn thông VINA 983/GP-BTTTT 30/6/2011 30/6/2021 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
69 Công ty TNHH Viễn thông NTT Việt Nam 516/GP-CVT 18/8/2016 18/8/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
70 Công ty cổ phần Viễn thông di động Vietnammobile 569/GP-BTTTT 13/11/2017 15/9/2024 Dịch vụ di động mặt đất  Toàn quốc
71 Công ty Cổ phần FFC 716/GP-CVT 25/11/2016 25/11/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Khu vực (11 tỉnh)
72 Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế 839/GP-CVT  30/12/2016 30/12/2026 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
73 Công ty cổ phần Hạ tầng viễn thông và Dịch vụ băng rộng 29/GP-CVT 19/01/2017 19/01/2027 Dịch vụ cố định mặt đất  Khu vực (HN)
74 Công ty Cổ phần viễn thông DCNET 48/GP-CVT 24/01/2017  24/01/2027  Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
75 Công ty Cổ phần công nghệ SCOM 73/GP-CVT 15/02/2017  15/02/2027  Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
76 Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh hạ tầng SCTV 151/GP-CVT 16/3/2017 16/3/2027 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
77 Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông và Công nghệ Việt Nam 412/GP-CVT  14/7/2017 14/7/2027 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc
78 Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung 642/GP-CVT  14/11/2017 14/11/2027 Dịch vụ cố định mặt đất  Toàn quốc

 

Cục Viễn thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top