Danh sách cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Thứ ba, 08/03/2016 16:05

Trong tổng số 60 nhà xuất bản trên cả nước có 29 nhà xuất bản đã được cấp đổi giấy phép thành lập và 31 nhà xuất bản chưa được cấp đổi giấy phép thành lập. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top