Danh sách các doanh nghiệp đã được xác nhận Thông báo hoạt động bưu chính

Thứ hai, 30/11/2015 15:53

 Cập nhật đến ngày 30/11/2015

1. Công ty TNHH Vận tải BUS Hải Phòng
Ngày xác nhận Thông báo: 14/7/2008
Dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: 6 thành phố trực thuộc Trung uơng: Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định.

2. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh ADP VINA
Ngày xác nhận Thông báo: 5/5/2008
Dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và quốc tế

3. Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài (NETCO)
Ngày xác nhận Thông báo: 20/3/2008
Dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa
Phạm vị cung ứng dịch vụ: Trong nước

4. Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh hàng không Đông Nam Á
Ngày xác nhận Thông báo: 06/3/2008
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

5. Công ty TNHH thương mại và giao nhận quốc tế Đà Nẵng (DANATRANS)
Ngày xác nhận Thông báo: 03/03/2008
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

6. Công ty cổ phần Hợp Nhất Việt Nam (HỢP NHẤT)
Ngày xác nhận Thông báo: 17/01/2008
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

7. Công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh (MAI LINH EXPRESS)
Ngày xác nhận Thông báo: 30/11/2007
Dịch vụ đang cung ứng: chuyển phát tài liệu, kiện gói hàng hoá
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

8. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Việt Đức
Ngày xác nhận Thông báo: 25/04/2008
Dịch vụ đang cung ứng: Dịch vụ chuyển phát, chuyển phát nhanh hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

9. Công ty CP bưu chính Viettel
Ngày xác nhận Thông báo: 25/8/2008
Dịch vụ đang cung ứng: bưu phẩm chuyển phát nhanh, bưu kiện thường, bưu kiện ủy thác, bưu phẩm ghi số, phát trong ngày, phát 24h, vacxin đông lạnh.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: 64 tỉnh, thành phố trong cả nước

10. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hoàng Long
Ngày xác nhận Thông báo: 17/09/2008
Dịch vụ đang cung ứng: Chuyển phát nhanh hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Song Bình
- Ngày xác nhận Thông báo: 19/12/2008
Dịch vụ đang cung ứng: Chuyển phát tài liệu (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

12. Công ty cổ phần thương mại. vận tải và chuyển phát nhanh Kim Mã
Ngày xác nhận Thông báo: 31/3/2009
Dịch vụ đang cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

13. Công ty cổ phần Hoàng Hà
Ngày xác nhận Thông báo: 8/4/2009
Dịch vụ đang cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Thái Bình, Hà Nội và Quảng Ninh

14. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
Ngày xác nhận Thông báo: 15/4/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và quốc tế

15. Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
Ngày xác nhận Thông báo: 5/6/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước và Quốc tế

16. Công ty cổ phần giao nhận nhanh hàng hóa Sài Gòn
Ngày xác nhận Thông báo: 7/8/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

17. Công ty THHH Bắc Hà
Ngày xác nhận Thông báo: 9/9/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: TP. Hà Nội, Bắc Giang

18. Công ty cổ phần TEC Việt Nam
Ngày xác nhận Thông báo: 23/9/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

19. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Trường Thịnh
Ngày xác nhận Thông báo: 1/9/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

20. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Sunshine
Ngày xác nhận Thông báo: 5/10/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát tài liệu (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Toàn quốc

21. Công ty cổ phần tổ hợp thương mại Kiều Gia
Ngày xác nhận Thông báo: 27/10/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Hưng Yên, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Yên Bái
 
22. Công ty TNHH Truyền thông và Dịch vụ Doanh nhân Việt Nam
Ngày xác nhận Thông báo: 24/12/2009
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thông tin dưới dạng văn bản (trừ thư), kiện gói hàng hóa
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Toàn quốc

23. Công ty cổ phần giải pháp Đông Dương
Ngày xác nhận Thông báo: 10/02/2010
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát hàng hóa, bưu kiện đóng gói và các sản phẩm khác (trừ thư).
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Toàn quốc

24. Công ty THHH dịch vụ  và thương mại Linh Hạnh
Ngày xác nhận Thông báo: 19/07/2010
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, kiện gói hàng hóa (trừ thư).
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

25. Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ bưu chính
Ngày xác nhận Thông báo: 10/01/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Dịch vụ chuyển phát thư, gói, kiện hàng hóa.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước

26. Công ty TNHH một thành viên vận tải và chuyển phát nhanh An Pha
Ngày xác nhận Thông báo: 20/01/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát gói, kiện hàng hóa.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước; Quốc tế

27. Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy
Ngày xác nhận Thông báo: 20/01/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Chuyển phát gói, kiện hàng hóa.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước; Quốc tế

28. Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Tín Thành
Ngày xác nhận Thông báo: 20/05/2011
Loại hình dịch vụ cung ứng: Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ: Trong nước; Quốc tế

29. Công ty CP thương mại và dịch vụ CPN Tân Sơn Nhất
Ngày xác nhận 7/4/2008.
Văn bản số: 1043/BTTTT-BC.
Phạm vi: trong nước

30. Công ty CP CPN quốc tế Hợp Nhất
Ngày xác nhận: 19/12/2008.
Văn bản số: 4178/BTTTT-BC.
Phạm vi: trong nước và quốc tế

31. Công ty CP dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
Ngày xác nhận: 21/7/2009.
Văn bản số: 2236/XN-BTTTT.
Phạm vi: trong nước và quốc tế

32. Cty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT
Ngày xácnhận 22/4/2010.
Văn bản số 1189/XN-BTTTT.
Phạm vi: quốc tế

33. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bếp Việt
Ngày xác nhận: 16/8/2010
Văn bản số: 2644/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước

34. Công ty TNHH thương mại dịch vụ và chuyển phát nhanh Không Gian
Ngày xác nhận: 08/09/2011
Văn bản số: 2727/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
35. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh G.N.N
Ngày xác nhận: 14/09/2011
Văn bản số: 2762/XN-BTTTT
Loại hình dịch vụ: Cung ứng dịch vụ thư đơn chiếc có khổi lượng trên 2 Kg, cung ứng dịch vụ gói, kiện
Phạm vi: trong nước
 
36. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh quốc tế Việt
Ngày xác nhận: 19/09/2011
Văn bản số: 2814/XN-BTTTT
Loại hình dịch vụ: Cung ứng dịch vụ gói, kiện
Phạm vi: trong nước
 
37. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Thái Bình Dương
Ngày xác nhận: 24/11/2011
Số văn bản: 3547/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước và quốc tế
 
38. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Yên Chi
Ngày xác nhận: 07/02/2012
Số văn bản: 279/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước và quốc tế
 
39. Công ty trách nhiệm hữu hạn SOHA
Ngày xác nhận: 12/04/2012
Số văn bản: 871/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
40. Công ty cổ phần thương mại và truyền thông liên minh dầu khí
Ngày xác nhận: 26/04/2012
Số văn bản: 1012/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
41. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hữu Hậu
Ngày xác nhận: 27/04/2012
Số văn bản: 1027/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
42. Công ty cổ phần tập đoàn Hợp Nhất Việt Nam
Ngày xác nhận: 27/04/2012
Số văn bản: 1036/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
43. Công ty cổ phần Bồ Câu
Ngày xác nhận: 03/05/2012
Số văn bản: 1076/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
44. Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Hà Phương
Ngày xác nhận: 17/05/2012
Số văn bản: 1209/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
45. Công ty TNHH Kim Hương
Ngày xác nhận: 12/06/2012
Số văn bản: 1496/XN-BTTTT
Phạm vi: trong nước
 
46. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện
Ngày xác nhận: 30/7/2012
Số văn bản: 1948/XN-BTTTT
Phạm vi: liên tỉnh và quốc tế
 
47. Công ty cổ phần giao nhận vận tải Hải Hà
Ngày xác nhận: 12/9/2012
Số văn bản: 2431/XN-BTTTT
Phạm vi: liên tỉnh (63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương).

48. Công ty cổ phần Bưu chính Thành phố
Ngày xác nhận: 17/9/2012
Số văn bản: 2444/XN-BTTTT
Phạm vi: liên tỉnh (63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương).

49. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện
Ngày xác nhận: 17/9/2012
Số văn bản: 2445/XN-BTTTT ; 748/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng dịch vụ vận chuyển và phát tại Việt Nam đối với các bưu gửi nhận từ nước ngoài.
Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài - Công ty LINEHAUL EXPRESS (HK) CO., LTD.

50.  Công ty cổ phần dịch vụ chuyển phát nhanh Phương Trang FUTA
Ngày xác nhận: 19/9/2012
Số văn bản: 2489/XN-BTTTT
Phạm vi: liên tỉnh (17 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Định, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp)

51. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh Thành Lộc
Ngày xác nhận: 21/09/2012
Số văn bản: 2544/XN-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

52. Công ty TNHH Quyết Thắng
Ngày xác nhận: 21/09/2012
Số văn bản: 2542/XN-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh (02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An Giang, Hồ Chí Minh).

53. Công ty TNHH Phước Tô Châu
Ngày xác nhận: 28/09/2012
Số văn bản: 2627/XN-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh (08 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An Giang, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang).

54. Công ty cổ phần thương mại và giao nhận quốc tế Á, Âu.
Ngày xác nhận: 6/11/2012
Số văn bản: 3027/XN-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

55. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện
Ngày xác nhận: 06/11/2012
Số văn bản: 3028/XN-BTTTT/3029/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng dịch vụ vận chuyển và phát tại Việt Nam đối với các bưu gửi nhận từ nước ngoài.
Cung ứng dịch vụ chấp nhận bưu gửi từ Việt Nam để vận chuyênển và phát tại nước ngoài.

56. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không HTEXPRESS
Ngày xác nhận: 12/11/2012
Số văn bản: 3095/XN-BTTTT
Phạm vi: Trong nước
 
57. Công ty TNHH truyền thông và quảng cáo Đất Võ
Ngày xác nhận: 12/11/2012
Số văn bản: 3091/XN-BTTTT
Phạm vi: Trong nước
 
58. Công ty cổ phần công nghệ Thần Tốc
Ngày xác nhận: 27/11/2012
Số văn bản: 3249/XN-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh và quốc tế
 
59. Công ty cổ phần giao nhận hàng hóa & chuyển phát nhanh Á Châu
Ngày xác nhận: 24/12/2012
Số văn bản: 3570/XN-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh
 
60. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện
Ngày xác nhận: 24/12/2012
Số văn bản: 3584/XN-BTTTT
Phạm vi: Liên tỉnh và quốc tế
 
61. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện
Ngày xác nhận: 21/01/2013
Số văn bản: 220/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính: Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài - Công ty Saigon Xpress
Phạm vi: Vận chuyển và phát tại Việt Nam đối với các bưu gửi nhận từ nước ngoài
 
62. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện
Ngày xác nhận: 21/01/2013
Số văn bản: 221/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính: Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài - O.A. CARGO INC.
Phạm vi: Vận chuyển và phát tại Việt Nam đối với các bưu gửi nhận từ nước ngoài
 
63. Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh
Ngày xác nhận: 01/02/2013
Số văn bản: 380/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính: Cung ứng dịch vụ gói, kiện
Phạm vi: Liên tỉnh
 
64. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh và thương mại Tân Thành Lộc
Ngày xác nhận: 25/02/2013
Số văn bản: 551/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính: Cung ứng dịch vụ gói, kiện
Phạm vi: Liên tỉnh
 
65. Công ty cổ phần công nghệ Thần Tốc
Ngày xác nhận: 26/02/2013
Số văn bản: 573/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính: Làm đại lý cung ứng cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài - Công ty O. A. Cargo Inc.
Phạm vi: Quốc tế
 
66. Công ty cổ phần Đầu tư Bưu chính Việt
Ngày xác nhận: 27/02/2013
Số văn bản: 590/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính: - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilogam;
                                          - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilogam;
                                          - Cung ứng dịch vụ gói, kiện;Phạm vi: Liên tỉnh
 
67. Công ty TNHH một thành viên vận tải Hiệp Thành
Ngày xác nhận: 08/03/2013
Số văn bản: 698/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính: - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilogam;
                                          - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilogam;
                                          - Cung ứng dịch vụ gói, kiện; Phạm vi: Liên tỉnh (2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An Giang, Tp Hồ Chí Minh).
 
68. Công ty TNHH Quỳnh Vũ
Ngày xác nhận:   15/3/2013
Số văn bản:     755/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
- Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
- Cung ứng gói, kiện
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính:
- Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
- Cung ứng trong phạm vi quốc tế

69. Công ty cổ phần vận tải Sài Gòn
Ngày xác nhận: 13/5/2013
Số văn bản: 1372/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
 Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

70. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh An Pha Nam
Ngày xác nhận: 16/5/2013
Số văn bản: 1422/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
 Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 - Cung ứng trong phạm vi quốc tế (Chấp nhận bưu gửi từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài)

71. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện
Ngày xác nhận: 21/5/2013
Số văn bản: 1457/XN-BTTTT
Loại hoạt động bưu chính:  Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài –KCH International Express Co.,Ltd.
Phạm vi hoạt động bưu chính:
- Cung ứng dịch vụ vận chuyển và phát tại Việt Nam đối với các bưu gửi nhận từ nước ngoài.
- Cung ứng dịch vụ chấp nhận bưu gửi từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài.

72. Công ty TNHH SAIGON EXPRESS
Ngày xác nhận:  20/6/2013
Số văn bản: 1767/XN- BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
- Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 2kg;
- Cung ứng dịch vụ thư  có khối lượng đơn chiếc trên 2 kg;
- Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
 Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh và quốc tế.

73. Công ty TNHH thương mại và vận tải Thuận Phát
Ngày xác nhận: 6/8/2013
Số văn bản: 2249  /XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

74. Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Đồng Tâm
Ngày xác nhận: 30/8/2013
Số văn bản: 2531/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
- Cung ứng dịch vụ gói, kiện hàng hóa.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh: tp Hồ Chí Minh và An Giang.

75. Công ty cổ phần thương mại chuyển phát nhanh EPS
Ngày xác nhận:27/8/2013
Số văn bản:2486/ XN- BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

76. Công ty cổ phần World Wide Trade And Express 41
Ngày xác nhận:08/10/2013
Số văn bản:2953/ XN- BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
 

77. Công ty cổ phần CPN hàng hóa quốc tế Nội Bài

Ngày xác nhận: 25/10/2013

Số văn bản: 3182/XN-BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- cung ứng dịch vụ gói, kiện

78. Công ty cổ phần UPS Việt Nam

Ngày xác nhận: 25/10/2013

Số văn bản: 3183/XN-BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- cung ứng dịch vụ gói, kiện

 79. Doanh nghiệp TN Thiên Thiên Hương

Ngày xác nhận: 31/10/2013

Số văn bản: 3232/XN-BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- cung ứng dịch vụ gói, kiện

 80. Công ty cổ phần vận chuyển Ecotrans

Ngày xác nhận: 29/11/2013

Số văn bản: 3540/XN-BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- cung ứng dịch vụ gói, kiện

81. Công ty cổ phần đầu tư Thành Mỹ

Ngày xác nhận: 13/12/2013

Số văn bản: 3687/XN-BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vụ gói, kiện

82. Công ty cổ phần đầu tư Thành Mỹ

Ngày xác nhận: 31/12/2013

Số văn bản: 3878/XN-BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vụ gói, kiện

83. Công ty TNHH Sắc Việt

Ngày xác nhận: 15/12/2013

Số văn bản: 216/XN _ BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vụ gói, kiện

 84. Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam

Ngày xác nhận: 5/5/2014

Số văn bản: 1235/XN _ BTTTT

Loại dịch vụ bưu chính:

-  Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khổi lượng đơn chiếc đến 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vị thư có khổi lương đơn chiếc trên 02 kilogam(kg)

- Cung ứng dịch vụ gói, kiện

- Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh và quốc tế.

85. Công ty TNHH vận chuyển Kiến Đỏ
Ngày xác nhận:23/6/2014
Số văn bản:1761/ XN- BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

86. Công ty cổ phần vận tải Sài Gòn
Ngày xác nhận:13/5/2014
Số văn bản:1372/ XN- BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

87.Công ty TNHH toàn cầu Liên Kết Việt
Ngày xác nhận:11/8/2014
Số văn bản:2276/ XN- BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

88.Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh VIP
Ngày xác nhận:27/8/2014
Số văn bản:2276/ XN- BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

89.Công ty cổ phần thương mại dịch vụ chuyển phát nhanh LITA
Ngày xác nhận: 19/11/2014 
Số văn bản: 3357/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh

90.Công ty TNHH Federal Express Việt Nam
Ngày xác nhận: 11/11/2014 
Số văn bản: 214/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính:
 Cung ứng trong phạm vi quốc tế:
   +Chấp nhận bưu gửi từ Việt Nam để vận chuyển và phát tại nước ngoài
   + Nhận bưu gửi từ nước ngoài để vận chuyển và phát tại Việt Nam

91. Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Tấn Phát
Ngày xác nhận: 21/11/2014  và 10/6/2015
Số văn bản: 3402/XN-BTTTT; 1801/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

92.Công ty cổ phần vận tải chuyên nghiệp
Ngày xác nhận: 27/11/2014 
Số văn bản: 3468/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

93.Công ty TNHH Huệ Nghĩa
Ngày xác nhận: 27/11/2014 
Số văn bản: 3467/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: TP Hồ Chí Minh, An Giang)


94.Công ty cổ phần dịch vụ giao nhận TNT
Ngày xác nhận: 26/11/2014 
Số văn bản: 3464/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

95.Công ty cổ phần chuyển phát nhanh Bình Minh
Ngày xác nhận: 2/12/2014 
Số văn bản: 3509/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

96.Công ty TNHH giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế Viva
Ngày xác nhận: 11/2/2015
Số văn bản: 458/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi quốc tế chiều đi.

 97. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh VietAir
Ngày xác nhận: 12/2/2015
Số văn bản: 473/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

 98. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh VietAir
Ngày xác nhận: 7/4/2015
Số văn bản:
978/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và quốc tế.
 
99.  Công ty cổ phần thương mại hàng không Nội Bài
Ngày xác nhận: 7/4/2015
Số văn bản:
977/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 
 100.  Công ty cổ phần giao nhận DPA Châu Á
Ngày xác nhận: 26/3/3/2015
Số văn bản:
62/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 
101. Công ty cổ phần vận tải Dragon Việt Nam
Ngày xác nhận: 26/3/3/2015
Số văn bản:  
731   /XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 
102. Công ty TNHH kỳ nghỉ lữ hành An Phú
Ngày xác nhận: 19//3/2015
Số văn bản:  
730/XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 
103. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh VietAir
Ngày xác nhận: 12//2/2015
Số văn bản:  
473 /XN-BTTTT
Loại dịch vụ bưu chính:
 - Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg);
 - Cung ứng dịch vụ gói, kiện.
Phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
 
104. Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín
Ngày xác nhận: 13/04/2015
Số văn bản: 1057/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh
  
105. Công ty TNHH vận chuyển và giao nhận Tam Nhật Long
Ngày xác nhận: 27/4/2015
Số văn bản: 1282/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi quốc tế
 
106. Công ty TNHH MTV vận chuyển Ba giờ
Ngày xác nhận: 11/05/2015
Số văn bản: 1405/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh
 
107. Doanh nghiệp tư nhân Đồng Phát
Ngày xác nhận: 04/06/2015
Số văn bản: 1723/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh
 
108. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ AD Việt Nam
Ngày xác nhận: 9/9/2015
Số văn bản: 2910/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 
109. Công ty cổ phần dịch vụ Logistics Siêu Tốc
Ngày xác nhận: 8/9/2015
Số văn bản: 2891/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 
110. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ AD
Ngày xác nhận: 9/9/2015
Số văn bản: 2910/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 
111. Công ty cổ phần và chuyển phát nhanh Nội Bài
Ngày xác nhận: 16/10/2015
Số văn bản: 3357/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 
112. Công ty cổ phần công nghệ dịch vụ chia sẻ
Ngày xác nhận: 29/10/2015
Số văn bản: 3509/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 
113. Công ty TNHH Delta E&C
Ngày xác nhận: 06/11/2015
Số văn bản: 3630/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 
114. Công ty TNHH MTV Hợp Lực VT
Ngày xác nhận: 09/11/2015
Số văn bản: 3644/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
 
115. Công ty TNHH kerry Express Việt Nam
Ngày xác nhận: 17/11/2015
Số văn bản: 3776/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi trong nước và quốc tế
 
116. Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Perfect Việt Nam
Ngày xác nhận: 24/11/2015
Số văn bản: 3851/XN-BTTTT
Phạm vi: Cung ứng trong phạm vi liên tỉnh  (63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top