Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Thứ năm, 13/06/2019 13:54

 1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA)

+ Giấy phép số: 595/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 27/11/2017
+ Thời hạn: 05 năm
 
2. Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2)
+ Giấy phép số: 425/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 27/8/2015
+ Thời hạn: 05 năm
 
3. Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA)
+ Giấy phép số: 57/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 17/3/2015
+ Thời hạn: 10 năm
 
4. Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA)
+ Giấy phép số: 498/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 28/9/2015
+ Thời hạn: 5 năm
 
5. Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA)
+ Giấy phép số: 527/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 12/10/2015
+ Thời hạn: 5 năm
 
6. Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA)
+ Giấy phép số: 225/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 22/5/2017
+ Thời hạn: 5 năm
 
7. Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA)
+ Giấy phép số: 424/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 07/9/2017
+ Thời hạn: 5 năm
 
8. Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign)
+ Giấy phép số: 496/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 04/11/2016
+ Thời hạn: 5 năm
 
9. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA)
+ Giấy phép số: 153/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 05/4/2018
+ Thời hạn: 5 năm
 
10. Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA)
+ Giấy phép số: 10/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 08/01/2019
+ Thời hạn: 10 năm
 
11. Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA)
+ Giấy phép số: 184/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm
 
12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA)
+ Giấy phép số: 186/GP-BTTTT
+ Ngày cấp: 16/5/2019
+ Thời hạn: 10 năm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top